GEZAMENLIJK VESTIGINGSBELEID

Doelstelling

Een gezamenlijke koers voor het aantrekken en vestigen van bedrijven die de internationale concurrentiepositie versterken van de MRA.

Inhoud en voortgang

In 2017 heeft biotechbedrijf ChainCraft zich gevestigd in Prodock. Foto: Eveline Renaud

Nu met de Monitor Ruimte-intensivering inzicht is verkregen in de gebiedstyperingen van de bedrijventerreinen, kunnen we een gezamenlijke koers bepalen over het aantrekken en (her)vestigen van bedrijven die de internationale concurrentiepositie van de MRA versterkt.

Op basis van de Visie NZKG 2040 ligt er de uitdaging om de schaarse fysieke en milieuruimte in het NZKG optimaal in te zetten. Zowel voor het creëren van de juiste vestigingsvoorwaarden voor bedrijvigheid die economische waarde en werkgelegenheid toevoegt, als voor het huisvesten van talent (vanwege het aantrekken van een internationaal concurrerend, kwalitatief arbeidsaanbod). Het ontwikkelen van een gezamenlijk vestigingsbeleid bevordert het principe van ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats’. Hierbij speelt ook de verplaatsing van bedrijven een rol die weg willen uit transitiegebieden (bijvoorbeeld Haven-Stad).

De ontwikkeling naar een circulaire economie en de energietransitie kunnen een grote invloed hebben op de factoren die van belang zijn bij een vestigingsplaatskeuze en tot nieuwe afwegingen leiden bij de waardering van een vestigingsplaats. Daarom worden eerst de resultaten van de projecten circulaire economie en energietransitie afgewacht alvorens het vestigingsbeleid van start gaat.

Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits.

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG

Relatie met andere projecten:

Monitor Ruimte-intensivering, Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP), Onderwijs & Arbeidsmarkt, Energietransitie, Circulaire economie, Transformatie van de Achtersluispolder en Haven-Stad Amsterdam.

Mijlpalen:

  • Voor het ontwikkelen van een gezamenlijk vestigingsbeleid wordt in november 2018 een aanpak vastgesteld door het Bestuursplatform.

Prodock is een innovatiehub in de Amsterdamse haven voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven die willen opschalen. Foto: DroneAddicts