CORRIDORSTUDIE AMSTERDAM-HOORN

Bereikbaarheid

De minister van Infrastructuur en Milieu (sinds 2017 Infrastructuur en Waterstaat) is in 2015 een MIRT-verkenning gestart om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. In 2018 hebben het Rijk en de regio overeenstemming bereikt over een breed pakket aan maatregelen. In 2019 komt er meer duidelijkheid over de uitvoerbaarheid.

Pakket maatregelen

Het multimodale mobiliteitspakket bestaat uit:
• quick-wins en mobiliteitsmanagement, zoals het stimuleren van fietsgebruik, extra carpoolplaatsen en een werkgevers- aanpak;
• infrastructurele maatregelen op het traject A8-A7 ten behoeve van de doorstroming, bijvoorbeeld extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn en het ombouwen van het knooppunt Zaandam;
• een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in de gemeente Zaanstad en het optimaliseren van de aansluitingen van dit gebied op de A8 door het
volledig maken van aansluiting drie;
• het verbeteren van de doorstroming N516 Zaandam-Zuid en de aansluiting op de A8 Oostzaan (AVANT);
• het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend we gennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn;
• het faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belang rijke woningbouwopgaven bij openbaarvervoerknooppunten in Zaanstad, Purmerend en Hoorn.

Omgeving Zaandijk
De omgeving Zaandijk heeft de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied. Maatregelen die daarbij kunnen helpen zijn:
• een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor Guisweg;
• het ontwikkelen van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans;
• het bouwen van extra woningen;
• het verbeteren van de aansluiting met de A8.

Thorbeckeweg (N516, AVANT)
Kansrijke maatregelen om de bereikbaarheid van de Thorbeckeweg te bevorderen zijn:
• een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek;
• het verplaatsen van de aansluiting van de Westkolkdijk in Oostzaan op de N516 nabij de Vlinderbrug in Zaandam;
• het aanbrengen van busbanen langs busstation De Vlinder, de N516 en de Wibautstraat om de doorstroming van het HOV te verbeteren.

Knooppunt Zaandam
Het ombouwen van het laatste stuk A7 tussen knooppunt Zaandam en het Prins Bernhardplein tot een stadsweg geeft de volgende voordelen:
• de weg krijgt een stedelijk karakter;
• de snelheid gaat omlaag naar 70 of 50 km per uur;
• er ontstaat een extra aansluiting, zodat de naastgelegen gebieden toegankelijker worden.

Doorstroming Hoorn
De gemeente Hoorn pakt de doorstroming aan vanuit de aansluiting A7 Hoorn:
• verkeerslichten koppelen aan de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland;
• het veranderen rotondes in geregelde kruispunten;
• het verbeteren van de fietsverbinding.

Relatie met andere projecten:
Verbinding A8-A9 en Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam/A9 Alkmaar/Raasdorp.

Mijlpalen:
• vaststellen Ontwerp Structuurvisie en Plan-MER
(voorkeursbesluit): naar verwachting eind maart 2019.

Communicatie:
website: www.corridoramsterdamhoorn.nl

Doelstelling:

Het verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn om daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van Rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving.

Trekker

Ministerie van IenW.

Betrokken partijen

In de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn werken regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen samen.

Foto: Rijkswaterstaat