CIRCULAIRE ECONOMIE

Circulaire economie

Door de aanwezigheid van de maakindustrie en de hoeveelheid grondstoffen die hier worden bewerkt, zijn in NZKG veel kansen voor een circulaire economie. In het Regioplan NZKG, dat in het voorjaar van 2020 is gepubliceerd, staan naast energie- besparende en CO2-reducerende projecten, ook veel circulaire projecten. Een voor- beeld is het project van PARO en Voorbij Prefab die bouwafval gebruiken om circulair beton te produceren.

Naast de aanwezigheid van veel maakindustrie, biedt ook de nabijheid van Amsterdam circulaire mogelijkheden. Organische reststromen uit de stad kunnen worden verwerkt tot biobrandstoffen of andere energievormen, zoals warmte.

De partners van het Bestuursplatform NZKG zetten zich in om de transformatie naar een circulaire economie te faciliteren en te versnellen. Zo is er in de afgelopen jaren een proefproject uitgevoerd om te istimuleren welke ketensamenwerkingen er mogelijk zijn op basis van de materiaalstromen. Ook is er overleg geweest met diverse verwerkingsbedrijven om reststromen uit plastic te hergebruiken.

Dit jaar wordt een gezamenlijk vestigingsbeleid uitgewerkt voor het NZKG. Naast optimaal ruimtegebruik ligt de focus hierbij ook op het benutten van kansen voor de circulaire economie door nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen.

Verder zoekt het Bestuursplatform NZKG ook de samenwerking met de omgevings- diensten in de regio. Met hen wordt bijvoorbeeld overlegd om belemmeringen voor circulaire activiteiten weg te nemen.

Warmte buffers AEB Fabriek. Foto Amsterdam Economic Board.

Relatie met andere projecten:
In 2020 wordt de aanpak van het proefproject rest- en grondstoffen in de IJmond verder uitgewerkt in het Noordzeekanaalgebied. Mede op basis hiervan wordt gekeken of door het aantrekken van nieuwe bedrijven er ketens circulair kunnen worden gesloten.

Mijlpalen:
Oplevering eindrapport Gezamenlijk vestigingsbeleid NZKG in mei 2021.

Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl en NZKG-nieuwsflits.

Doelstelling:

meer inzicht krijgen in het gebruik van rest- en grondstoffen in de regio. Doelen zijn het sluiten van kring- lopen en samen met regionale partners een praktische stap zetten naar een circulaire economie.

Trekker:

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

partners Bestuursplatform NZKG, bedrijfsleven, Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.