Organisatie

Bestuursplatform NZKG

Het Bestuursplatform NZKG bestaat uit de vertegenwoordigers van de colleges en directies van gemeenten langs het Noordzeekanaal, het Rijk, de havenbeheerders en de beheerder van de infrastructuur. De regie ligt bij de provincie Noord-Holland.

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-blok-ok

Zita Pels

Serge Ferraro

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Peter-van-de-meerakker

Peter van de Meerakker

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Koen-Overtoom

Koen Overtoom

Hans van den Berg

Bob Demoet

Aad Schoorl

Jeroen Verwoort

Jurgen Nobel

Victor Everhardt

Hans Krieger

Vincent van der Werff

Taken

Het Bestuursplatform, opgericht om een integrale afweging te kunnen maken tussen wonen, werken en groen, is verantwoordelijk voor het Uitvoeringsprogramma NZKG. Het Uitvoeringsprogramma geeft jaarlijks de actuele stand van zaken van projecten en activiteiten in het gebied weer.

Activiteiten en projecten worden door het Bestuursplatform periodiek afgewogen. Acties die de gehele regio aangaan worden opgepakt, bijvoorbeeld gezamenlijke kennisontwikkeling van het gebied. Andere acties die al door één van de partners in gang zijn gezet of die slechts enkele partners aangaan, worden door het Bestuursplatform gemonitord en zo nodig afgestemd met andere ontwikkelingen in het gebied. Hierdoor verloopt de uitvoering programmatisch en worden integraliteit, onderlinge relaties van de acties en de impact op andere ontwikkelingen tijdig en gezamenlijk afgewogen.

Bestuursplatform Energietransitie

Het Bestuursplatform NZKG versterkt de samenwerking met betrekking tot de uitvoering van de energietransitie. Zij heeft de netwerkbeheerders van de energie-infrastructuur en de industrie gevraagd om door middel van samenwerking te kunnen versnellen. Deze samenwerking heet het Bestuursplatform Energietransitie (BPF ET) NZKG. Het BPF ET NZKG wordt vertegenwoordigd door de Provincie Noord-Holland, gemeenten in het NZKG (Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer, Velsen, Heemskerk en Beverwijk), Port of Amsterdam, netbeheerders (Tennet, Alliander en Gasunie), Rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), energieproducent Vattenfall, Tata Steel en ondernemersvereniging ORAM. De samenwerking in het bestuursplatform maakt een gezamenlijke, integrale aanpak mogelijk.

Edward Stigter

Alexander van Ofwegen

Annette Baerveldt

Jurgen Nobel

Gaatze de Vries

Hans Coenen

Haydar Erol

Marc de Zwaan

Huibert Baud

Floor Bal

Kees Noorman

Hans van den Berg

Koen Overtoom

Marieke van Doorninck

Rini Goos

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Peter-van-de-meerakker

Peter van de Meerakker

Vincent van der Werff

Projectbureau Noordzeekanaalgebied

Het Bestuursplatform wordt ondersteund door het Projectbureau NZKG. Het Projectbureau zorgt voor het programmamanagement van het Uitvoeringsprogramma en de gezamenlijke communicatie met de omgeving. Daarnaast vervult zij het projectleiderschap van de projecten Leefbaarheid in het NZKG, Duurzaamheid in het NZKG, Monitor Ruimte-intensivering en Gezamenlijk vestigingsbeleid.

Het projectbureau wordt gevormd door:

Lousanne Kaal
Statutair-directeur a.i. projectbureau Noordzeekanaalgebied
E-mail: kaall@noord-holland.nl
Telefoon: 06 1860 9499

Roos Peeters
Programmamanager Energietransitie
E-mail: vlaarr@noord-holland.nl
Telefoon: 023 514 3721

Jan Andries Winkel
Beleids- en communicatiemedewerker/ Projectleider
E-mail: winkelj@noordzeekanaalgebied.nl
Telefoon: 06 4813 6976

Laila Lohman
Officemanager
Het secretariaat is te bereiken via: 0255 – 560 500

Ingrid Post
Programmadirecteur Energietransitie
E-mail: ingrid.post@noord-holland.nl
Telefoon: 06 1137 6628

Karlijn Doedens
Projectmanager
E-mail: karlijn.doedens@noord-holland.nl
Telefoon: 06 1860 9204

Lonneke Graas
Beleidsmedewerker/ Projectleider
E-mail: graasl@noordzeekanaalgebied.nl
Telefoon: 06 1148 6986