Organisatie

Bestuursplatform NZKG

Het Bestuursplatform NZKG bestaat uit de vertegenwoordigers van de colleges en directies van gemeenten langs het Noordzeekanaal, het Rijk, de havenbeheerders en de beheerder van de infrastructuur onder regie van de provincie Noord-Holland. Deze samenstelling creëert optimale kansen voor de uitvoering van de visie NZKG. Door het samenspel van overheden en beheerders/ontwikkelaars van het Noordzeekanaalgebied en de havens ontstaat slag- en daadkracht.

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-blok-ok

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Elisabeth-Post

Elisabeth Post
voorzitter

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Tim-de-Rudder

Tim de Rudder

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Peter-van-de-meerakker

Peter van de Meerakker

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Koen-Overtoom

Koen Overtoom

Foto-Hans-van-den-Berg-Tata-vierkant

Hans van den Berg

6. Udo Kock - Wethouder Financiën, Water, Economie, Lucht- en Zeehaven, Deelnemingen

Udo Kock

Bob Demoet

Hans Tijl

Sanna Munnikendam

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Ajen-Verkaik

Arjen Verkaik

Raymond van Haeften - Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude

Raymond van Haeften

Taken

Het Bestuursplatform is verantwoordelijk voor het Uitvoeringsprogramma NZKG. Activiteiten en projecten worden door het Bestuursplatform periodiek afgewogen. Acties die de gehele regio aangaan worden via het Bestuursplatform opgepakt, bijvoorbeeld gezamenlijke kennisontwikkeling van het gebied. Andere acties die al door één van de partners in gang zijn gezet of die slechts enkele partners aangaan, worden door het Bestuursplatform gemonitord en zo nodig afgestemd met andere ontwikkelingen in het gebied. Hierdoor verloopt de uitvoering programmatisch en worden integraliteit, onderlinge relaties van de acties en de impact op andere ontwikkelingen tijdig en gezamenlijk afgewogen.

Overige medewerkers

De leden zorgen voor interne afstemming binnen hun eigen organisatie. Als de inhoud van de agenda hierom vraagt, worden ook andere portefeuillehouders betrokken. Een adviesteam met medewerkers van alle partners zorgt ervoor dat het Bestuursplatform bij de ontwikkelingen in het gebied voldoende input krijgt om de juiste afwegingen te kunnen maken bij een integrale uitvoering. De communicatiewerkgroep is verantwoordelijk voor een goede informatie-uitwisseling tussen de partners onderling en naar de omgeving.

Projectbureau Noordzeekanaalgebied

Het Bestuursplatform wordt ondersteund door het Projectbureau NZKG, het aanspreekpunt voor de gezamenlijke programma-uitvoering. Het Projectbureau is verantwoordelijk voor het programmamanagement van het Uitvoeringsprogramma en zorgt ervoor dat de partners worden betrokken bij de voorbereiding van de projecten en acties. Daarnaast vervult zij het projectleiderschap van de projecten en acties die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuursplatform. Dit zijn de projecten Leefbaarheid in het NZKG, Duurzaamheid in het NZKG, Monitor Ruimte-intensivering en Gezamenlijk vestigingsbeleid. Het Projectbureau zorgt verder voor de gezamenlijke communicatie met de omgeving.

Het projectbureau wordt gevormd door:

Anneke Been
Programmadirecteur Noordzeekanaalgebied
0255 – 560 500

Jankees Salverda
Senior Beleidsmedewerker/Procesmanager
0255 – 560 502

Arne Langendoen
Beleidsmedewerker/communicatiemedewerker
0255 – 560 505

Laila Lohman
Officemanager
0255 – 560 500