Organisatie

Bestuursplatform NZKG

Het Bestuursplatform NZKG bestaat uit de vertegenwoordigers van de colleges en directies van gemeenten langs het Noordzeekanaal, het Rijk, de havenbeheerders en de beheerder van de infrastructuur. De regie ligt bij de provincie Noord-Holland.

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-blok-ok

Zita Pels
voorzitter

Serge Ferraro

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Peter-van-de-meerakker

Peter van de Meerakker

NZKG-Organisatie-Bestuursplatform-Koen-Overtoom

Koen Overtoom

Hans van den Berg

Vacature gemeente Zaanstad

Bob Demoet

Vacature gemeente Amsterdam

Vacature Ministerie Infrastructuur en Milieu

Jeroen Verwoort

Jurgen Nobel

Taken

Het Bestuursplatform, opgericht om een integrale afweging te kunnen maken tussen wonen, werken en groen, is verantwoordelijk voor het Uitvoeringsprogramma NZKG. Het Uitvoeringsprogramma geeft jaarlijks de actuele stand van zaken van projecten en activiteiten in het gebied weer.

Activiteiten en projecten worden door het Bestuursplatform periodiek afgewogen. Acties die de gehele regio aangaan worden opgepakt, bijvoorbeeld gezamenlijke kennisontwikkeling van het gebied. Andere acties die al door één van de partners in gang zijn gezet of die slechts enkele partners aangaan, worden door het Bestuursplatform gemonitord en zo nodig afgestemd met andere ontwikkelingen in het gebied. Hierdoor verloopt de uitvoering programmatisch en worden integraliteit, onderlinge relaties van de acties en de impact op andere ontwikkelingen tijdig en gezamenlijk afgewogen.

Projectbureau Noordzeekanaalgebied

Het Bestuursplatform wordt ondersteund door het Projectbureau NZKG. Het Projectbureau zorgt voor het programmamanagement van het Uitvoeringsprogramma en de gezamenlijke communicatie met de omgeving. Daarnaast vervult zij het projectleiderschap van de projecten Leefbaarheid in het NZKG, Duurzaamheid in het NZKG, Monitor Ruimte-intensivering en Gezamenlijk vestigingsbeleid.

Het projectbureau wordt gevormd door:

Anneke Been
Programmadirecteur Noordzeekanaalgebied
0255 – 560 500

Beleidsmedewerker/ projectleider/ communicatiemedewerker
Vacature, meer informatie volgt.  Nu al interesse? Neem contact met ons op via: 0255 – 560 500

Laila Lohman
Officemanager
0255 – 560 500