Foto: Jeanette Veurman

Foto: Jeanette Veurman

Onderzoek bereikbaarheid noordwestkant Amsterdam afgerond

Een combinatie van maatregelen op het gebied van fiets, openbaar vervoer, ruimtelijke ordening en weginfrastructuur heeft het meeste effect op verbetering van de bereikbaarheid in het gebied Noordwestkant Amsterdam (NowA).

Er is niet één totaaloplossing die alle problemen oplost, daarvoor zijn de onzekerheden te groot. Dat is de conclusie van een uitgebreid onderzoek dat het Rijk met andere overheden en organisaties de afgelopen jaren heeft verricht.

Lees meer over het onderzoek op de MIRT NowA website

 

<<Terug naar overzicht