NZKG-congres in teken van energietransitie: keuzes en kansen

Hoe duurzaam bent u vandaag bezig? Met deze vraag opende dagvoorzitter Rogier Elshout het jaarlijkse NZKG-congres op 1 oktober in het Kennemer Theater in Beverwijk. Het congres stond dit jaar geheel in het teken van de energietransitie. Europa in 2050 energieneutraal, wat betekent dat voor het Noordzeekanaalgebied en welke kansen liggen er?

Puzzel

Europa in 2050 energieneutraal, die afspraak uit het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is inmiddels doorgedrongen. Maar hoe ver weg dat ook lijkt, daarvoor moeten nú ingrijpende keuzes worden gemaakt. Elisabeth Post, voorzitter Bestuursplatform NZKG en gedeputeerde provincie Noord-Holland: ‘Het Noordzeekanaalgebied is een complex gebied als het gaat om wonen, werken en recreëren. De energietransitie is een puzzel die we met elkaar moeten leggen, het is iets van ons allemaal. Als we begrip hebben voor elkaars positie, ons bewust zijn van de urgentie en bereid zijn er samen aan te werken, dan zijn we spekkoper.’

Wat gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland betreft is het Noordzeekanaalgebied er klaar voor. ‘Er moeten nog wel wat spades in de grond, maar de mindset is er. Het biedt nieuwe kansen! Hij sprak zich ook uit hoe zich dat verhoudt tot de huidige industrie: ‘Het heet niet voor niets transitie, ook de bedrijven zijn volop in transitie. Tata Steel beschikt bijvoorbeeld over de techniek van morgen voor de rest van de wereld. Dat hebben wij hier in IJmuiden staan.’

Klimaattafel

Voor de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs heeft het Rijk vijf nationale klimaattafels in het leven geroepen, die worden gevoed door regionale tafels. Zij hebben als opdracht om projecten aan te leveren die voor 2030 een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2 uitstoot. De regiotafel Industrie NZKG heeft de projecten van de industrie in het gebied in beeld gebracht.

Volgens Tjerk Wagenaar, voorzitter van de regiotafel Industrie NZKG, wordt het Noordzeekanaalgebied dé top duurzame innovatieve regio. ‘Deze regio heeft een enorm groot energievraagstuk, maar loopt ook voorop om het op te lossen. Er zijn hier veel kennisinstellingen en research centers. Er lopen al projecten op het gebied van groen staal, energy efficiency, circulaire grondstoffen en het elektrificeren van de industrie. Maar hoe meer projecten hoe beter, daarom heeft u een project meld het dan aan:   tjerk_wagenaar@hotmail.com

Vanuit de regiotafel is de gedachte: maak het voor investeerders aantrekkelijk om hiernaar toe te komen. Wagenaar:  ‘Zorg dat de infrastructuur op orde is voor bedrijven; de ruimte, de regelgeving, het geld. Oftewel, plug and play.’

Ontwikkelstrategie

Sinds begin dit jaar werkt het Bestuursplatform NZKG samen met bedrijven, energieleveranciers en overheden aan een gezamenlijke aanpak voor de energietransitie: de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’. Hiervoor zijn vier ontwikkelrichtingen ontwikkeld, gebaseerd op de thema’s energie-infrastructuur, warmtevoorziening in woonwijken, een biobased economie en waterstof.

Cor Leguijt, manager fuels and cities CE Delft, stelde tijdens het congres de vraag welke onderdelen het meest bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam en daarmee aan de regionale economie. De conclusie is dat eerst de infrastructuur voor elektriciteit op orde moet zijn als basis voor de verdere ontwikkelingen. Leguijt: ‘Met de infrastructuur zorgen we dat het Noordzeekanaalgebied klaar is voor de toekomst. Dat is niet nieuw, maar het moet wel worden doorgezet. De tijd dringt.’

De deelnemers van het congres werden door middel van vragen en stellingen uitgedaagd te reageren op de ontwikkelrichtingen. Klik hier voor de uitkomsten. Elisabeth Post sloot daarmee het congres af: ‘Ik ben blij met alle input die is geleverd. Met het besef dat er meerdere keuzes voorliggen, is dat goed voor de gedachtevorming. Nog spannender is het dat de strategie straks tot uitvoering moet worden gebracht. Dat moeten we echt met elkaar doen.’

Hoe nu verder?

Op 15 november stelt het Bestuursplatform NZKG de Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG vast. Dan wordt ook de rapportage met feiten en cijfers bekend gemaakt. Volg de actuele stand van zaken rond de energietransitie op www.noordzeekanaalgebied.nl.

Foto’s: Rogier Bos

BEKIJK HIER DE FOTOGALERIJ

BEKIJK HIER DE PRESENTATIE