Nieuwsbrief voortaan digitaal

Het NZKG Journaal, de papieren nieuwsbrief, is vervangen door de digitale NZKG Nieuwsflits. Dit is één van de uitkomsten van een enquête over de informatievoorziening door het Bestuursplatform over de uitvoering van de Visie NZKG 2040. De Nieuwsflits is gericht op nieuws uit het Noordzeekanaalgebied of staat in het teken van een thema uit de Visie. Omdat de nieuwsflits frequenter verschijnt, kan meer op de actualiteit worden ingespeeld.

Enquête

Het Bestuursplatform NZKG vind het belangrijk u helder, tijdig en volledig te informeren, om u zo te betrekken bij de Uitvoering van de Visie NZKG 2040. Om dit te toetsen is in december 2015 onder de geadresseerden van het NZKG Journaal een enquête gehouden.

De uitkomsten van de enquête geven een positief beeld van de communicatie over de uitvoering van de Visie NZKG door het Bestuursplatform. Een ruime meerderheid vindt dat het Bestuursplatform zijn doelstellingen duidelijk heeft gecommuniceerd. Als communicatiemiddel word de nieuwsbrief het hoogst gewaardeerd. De suggesties die door de respondenten zijn gedaan om de communicatie te verbeteren, worden zoveel mogelijk meegenomen in toekomstige uitingen.

Resultaten:

De volledige resultaten van de enquête vindt u hier. De respondenten worden hartelijk bedankt voor het invullen van de enquête en hun positieve bijdrage aan de verbetering van de informatievoorziening door het Bestuursplatform.

Vernieuwde website:

Ook de website www.noordzeekanaalgebied.nl is mede op basis van de enquêteresultaten geactualiseerd. Op de verbeterde nieuwspagina kunt u het actuele nieuws volgen. Ook vindt u op de website de laatste stand van zaken van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma NZKG en de artikelen uit de NZKG Nieuwsflits.

 

Terug naar overzicht