Noordzeekanaalgebied

Vacature alert! Wij zoeken een Procesmanager Monitoring en Uitvoering Energietransitie Noordzeekanaalgebied

Procesmanager Monitoring en Uitvoering Energietransitie Noordzeekanaalgebied (ca. 36 uur, schaal 12/13)

Als de Energietransitie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) lukt, dan slaagt het overal. De verduurzaming van de industrie in het NZKG is in volle gang. De komende jaren neemt de industrie belangrijke beslissingen om te kunnen verduurzamen. Welke energiebronnen gaat de industrie gebruiken? En wat is daarvoor nodig aan energie infrastructuur? Voor die keuzes zijn zij onder andere afhankelijk van prijsontwikkeling, investeringen door netbeheerders in het energienetwerk, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van voldoende vraag.

Het Programmabureau NZKG werkt voor bedrijven, netbeheerders en overheden in het Noordzeekanaalgebied. Wij zorgen als publiek- privaat samenwerkingsverband voor verbinding tussen alle partijen en faciliteren dat de partijen samenwerken aan de verduurzaming van de industrie en de versnelling van de Energietransitie.

Jouw baan:

Je gaat als procesmanager met de bedrijven, netwerkbedrijven en overheden in het NZKG aan de slag. Je bent bezig met de realisatie van decarbonisatie- en energie-infrastructuurprojecten in het NZKG. Dit doe je door input op te halen bij bedrijven en netwerkbedrijven: hoe ziet de planning van de projecten eruit, wat zijn de afhankelijkheden en zijn er knelpunten? Dit breng je samen in de monitor NZKG. Met onze partners ontsluit je eventuele knelpunten en draagt bij aan oplossingen en versnelling van concrete projecten. Dit kan bijvoorbeeld met het versnellingsloket NZKG. Je werkt hierbij nauw samen met de clusterregisseur NZKG.

Het Noordzeekanaalgebied ontwikkelt zich in snel tempo tot een duurzame energiehub. Waterstof en elektrificatie spelen daar een cruciale rol. De gemeenten Zaanstad, Velsen, Heemskerk, Haarlemmermeer, Beverwijk en Amsterdam, de Provincie Noord-Holland, het Rijk, de havens van Amsterdam en IJmuiden, netbeheerders en bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied hebben gezamenlijk een Cluster Energie Strategie NZKG en een Uitvoeringsprogramma Energietransitie NZKG vastgesteld. Deze partijen werken samen aan de realisatie en versnelling van waterstof, elektriciteit, warmte/stoom en koolstof-projecten.

Functie-eisen:

  • Je bent enthousiast, ervaren en kent het speelveld tussen overheid en bedrijfsleven. Je herkent jezelf in ieder geval in het volgende profiel:
  • je hebt minimaal een relevante HBO en/of academische opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van energie, RO, economie of bestuurskunde.
  • Je begrijpt bedrijfsprocessen rondom de energietransitie en kunt dat vertalen naar vraagstukken voor netwerkbedrijven en de overheid. Ervaring met energietransitie, industrie en samenwerking in regionaal verband is zeer wenselijk.
  • Je interesseert je voor de opgaven van het klimaatakkoord en je ziet kansen om de opgaven die nu nog op papier staan tot uitvoering te brengen.
  • Je houdt ervan jezelf doelen te stellen en deze te behalen. Het overbruggen van belangenverschillen is voor jou een uitdaging en je snapt de context van bestuurlijk en ambtelijk samenwerken.
  • Je kunt zelfstandig en snel werken, bent digitaal vaardig en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Als je deel uitmaakt van ons team, heb je een belangrijke rol richting partners en kan je daarbij als inhoudelijk strategisch sparringpartner optreden.

Onze organisatie:

Het Programmabureau Noordzeekanaalgebied is de centrale plek waar samenwerking in het gebied concreet wordt. Dat doen we met een integraal Bestuursplatform en verschillende bestuurscommissies voor onze programma’s: Ruimte en Energietransitie in het Noordzeekanaalgebied. We werken samen met diverse partijen uit het NZKG zoals bedrijven, havens, gemeenten, waterschappen en netbeheerders. Eigenlijk iedereen die de transitie naar een circulaire economie en verduurzaming van de industrie een stap verder kan helpen, die betrekken wij. Wij begeven ons in een omvangrijk netwerk van partners en werken actief samen met Rijk en regio. Er zijn grote uitdagingen en ambities. Saai wordt het werk daardoor nooit.

Wij zijn een kleine, dynamische en energieke organisatie met een open cultuur. Bij ons heb je ruimte om te verbeteren en te vernieuwen, op de manier waarvan jij denkt dat dat de beste is.

Wij proberen elkaar wekelijks te zien, maar zijn vaak voor afspraken buiten de deur. Hybride werken is bij ons de gewoonte.

Het programmabureau is een onafhankelijke stichting en werkt met detacheringen vanuit onze partners en met inhuurkrachten. Dat betekent dat het programmabureau niet zelf mensen in dienst neemt, maar deze inleent bij een van onze partners of inhuurt. Salarissen en tarieven zijn gebaseerd op de functie-inschaling bij de provincie Noord-Holland. Het maximum bruto maandsalaris bij 36 uur per week bedraagt €6.854,94,- en is afhankelijk van meegebrachte kennis en ervaring. De detacherings- of contractgrond gaat in onderling overleg. De functie op het programmabureau is voor tenminste een jaar.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Stuur dan uiterlijk 29 oktober 2023 een bericht en cv naar info@noordzeekanaalgebied.nl. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Ingrid Post, programmadirecteur Energietransitie NZKG via tel: 06-11376628, of Lousanne Boeijen, algemeen directeur Programmabureau NZKG, tel: 06-18609499 en check www.noordzeekanaalgebied.nl.