Noordzeekanaalgebied

Vacature alert! Kom jij ons team versterken als Programmamanager Energietransitie Noordzeekanaalgebied?

Programmamanager Energietransitie Noordzeekanaalgebied (ca. 36 uur, schaal 13/14)

Als de Energietransitie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) lukt, dan slaagt het overal. De verduurzaming van de industrie in het NZKG is in volle gang. De komende jaren neemt de industrie belangrijke beslissingen om te kunnen verduurzamen. Welke energiebronnen gaat de industrie gebruiken? En wat is daarvoor nodig aan energie infrastructuur? Het Programmabureau NZKG werkt bedrijven, netbeheerders en overheden in het Noordzeekanaalgebied. Wij zorgen als publiek- privaat samenwerkingsverband voor verbinding tussen alle partijen en faciliteren dat de partijen samenwerken aan de verduurzaming van de industrie en versnelling van de energietransitie in het NZKG.

Jouw baan:

Als programmamanager ga je met de bedrijven, netwerkbedrijven en overheden in het NZKG aan de slag. Het programma richt zich op de verduurzaming van de industrie en het energiesysteem. De Cluster Energie Strategie NZKG, elektrificatie van de industrie, de ontwikkeling van de waterstofeconomie en het kennis en innovatienetwerk NZKG zijn belangrijke werkstromen hierbinnen. Je geeft als programmamanager invulling en richting aan verschillende werkstromen van het Programma Energietransitie NZKG.

Het Noordzeekanaalgebied ontwikkelt zich in snel tempo tot een duurzame energiehub. Waterstof en elektrificatie spelen daar een cruciale rol. De gemeenten Zaanstad, Velsen, Heemskerk, Haarlemmermeer, Beverwijk en Amsterdam, de Provincie Noord-Holland, het Rijk, de havens van Amsterdam en IJmuiden, netbeheerders en bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied hebben gezamenlijk een Cluster Energie Strategie NZKG en een Uitvoeringsprogramma Energietransitie NZKG vastgesteld. Deze partijen werken samen aan de realisatie en versnelling van waterstof, elektriciteit, warmte/stoom en koolstof-projecten.

Functie-eisen:

  • Je bent enthousiast, ervaren en kent het speelveld tussen overheid en bedrijfsleven.
  • Je herkent jezelf in ieder geval in het volgende profiel: je hebt minimaal een relevante HBO en/of academische opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van energie, RO, economie of bestuurskunde.
  • Je hebt ervaring als projectleider of programmamanager in een complexe omgeving en je bent je bewust van de dynamiek, processen en diversiteit aan belangen van de betrokken partijen.
  • Je begrijpt private bedrijfsprocessen en kunt dat vertalen naar vraagstukken voor netwerkbedrijven en de overheid.
  • Ervaring met energietransitie, industrie en samenwerking in regionaal verband is zeer wenselijk.
  • Je interesseert je voor de opgaven van het klimaatakkoord en je ziet kansen om de verduurzaming van de industrie tot uitvoering te brengen.
  • Je bent resultaatgericht. Het overbruggen van belangenverschillen is voor jou een uitdaging en je snapt de context van bestuurlijk en ambtelijk samenwerken.
  • Je kunt zelfstandig en snel werken, bent digitaal vaardig en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Als je deel uitmaakt van ons team, heb je een belangrijke rol richting partners en kan je daarbij als inhoudelijk strategisch sparringpartner optreden.

Onze organisatie:

Het Programmabureau Noordzeekanaalgebied is de centrale plek waar de samenwerking in het gebied concreet vormt krijgt. Dat doen we met een integraal Bestuursplatform en verschillende bestuurscommissies voor onze programma’s: Ruimte en Energietransitie in het Noordzeekanaalgebied. We werken samen met diverse partijen uit het NZKG zoals bedrijven, havens, gemeenten, waterschappen en netbeheerders. Eigenlijk iedereen die de transitie naar een circulaire economie en verduurzaming van de industrie een stap verder kan helpen, die betrekken wij. Wij begeven ons in een complex en omvangrijk netwerk van partners en werken actief samen met Rijk en regio. Er zijn grote uitdagingen en ambities. Saai wordt het werk daardoor nooit.

Wij zijn een kleine, dynamische en energieke organisatie met een open cultuur. Bij ons heb je ruimte om te verbeteren en te vernieuwen, op de manier waarvan jij denkt dat dat de beste is.

Wij proberen elkaar wekelijks te zien, maar zijn vaak voor afspraken buiten de deur. Hybride werken is bij ons de gewoonte.

Het Programmabureau is een onafhankelijke stichting en werkt met detacheringen vanuit onze partners en met inhuurkrachten. Dat betekent dat het Programmabureau niet zelf mensen in dienst neemt, maar deze inleent bij een van onze partners of inhuurt. Salarissen en tarieven zijn gebaseerd op de functie-inschaling bij de Provincie Noord-Holland. Het maximum bruto maandsalaris bij 36 uur per week bedraagt € 7.749,39,- en is afhankelijk van meegebrachte kennis en ervaring. De detacherings- of contractgrond gaat in onderling overleg. De functie op het Programmabureau is voor tenminste een jaar.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Stuur dan uiterlijk 29 oktober 2023 een bericht en cv naar info@noordzeekanaalgebied.nl. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Ingrid Post, clusterregisseur/programmadirecteur Energietransitie NZKG via tel: 06 11376628, of met Lousanne Boeijen, algemeen directeur Programmabureau.