Noordzeekanaalgebied

Kom het NZKG versterken als Beleidsadviseur Energietransitie (sr.)

Als de energietransitie in het Noordzeekanaalgebied lukt, dan slaagt het overal. De komende jaren nemen de bedrijven in dit gebied belangrijke beslissingen over hun toekomst. Welke energiebronnen gaan ze gebruiken en wat is daarvoor nodig. Zij zijn voor die keuze onder andere afhankelijk van prijsontwikkeling, investeringen door netbeheerders in het energienetwerk, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van voldoende vraag. Het Programmabureau NZKG is er voor alle bedrijven, netbeheerders en overheden in het Noordzeekanaalgebied. Wij zorgen ervoor dat alle partijen met elkaar in verbinding staan. Om de energietransitie te versnellen en aan te jagen.

Wij zoeken een senior beleidsadviseur Energietransitie Industrie (ca. 32 uur, schaalindicatie 12/13) die met deze bedrijven en organisaties aan de slag gaat. Die snapt welke onderlinge afhankelijkheden er zijn en helpt om besluiten te nemen in concrete projecten. Als senior beleidsadviseur ben je actief om samen met partijen kansrijke voorstellen te doen en acties te ondernemen waarmee je de energietransitie in het Noordzeekanaalgebied weet te versnellen. En dat kan als de investeringsbeslissingen van bedrijven en de bestuurlijke besluitvorming van de overheid op elkaar aansluiten.

Het Noordzeekanaalgebied

In het Noordzeekanaalgebied ontwikkelt zich in snel tempo naar een duurzame energiehub. Waterstof en elektrificatie spelen daar een cruciale rol. De gemeenten Zaanstad, Velsen, Heemskerk, Haarlemmermeer, Beverwijk en Amsterdam, de Provincie Noord-Holland, het Rijk, de havens van Amsterdam en IJmuiden, netbeheerders en bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied hebben gezamenlijk een Cluster Energie Strategie NZKG en een Uitvoeringsprogramma Energietransitie NZKG vastgesteld. Zij werken samen aan de realisatie en versnelling van waterstof, elektriciteit, warmte/stoom en ccs/ccu-projecten.

Als senior beleidsadviseur zet je in op de doorontwikkeling van de CES NZKG 2022, de ontwikkeling van een data safehouse en het faciliteren van de transitiepaden van de industrie in het NZKG.

Functie-eisen

Je bent enthousiast, ervaren en kent het speelveld tussen overheid en bedrijfsleven. Je herkent jezelf in ieder geval in het volgende profiel: je hebt minimaal een relevante HBO en/of academische opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van energie, RO, economie of bestuurskunde. Je begrijpt de wensen van het bedrijfsleven en kunt dat vertalen naar de overheid. Ervaring met energietransitie, industrie en samenwerking in regionaal verband is wenselijk. Je interesseert je voor de opgaven van het klimaatakkoord en je ziet kansen om deze opgaven ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Je houdt ervan jezelf doelen te stellen en deze te behalen. Het overbruggen van belangenverschillen is voor jou een uitdaging en je snapt de context van bestuurlijk en ambtelijk samenwerken. Je kunt zelfstandig en snel werken, bent digitaal vaardig en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Als je deel uitmaakt van ons team, heb je een belangrijke rol richting partners en kan je daarbij als inhoudelijk strategisch sparringpartner optreden.


Bedrijventerrein in Amsterdam.

Onze organisatie

Het Programmabureau Noordzeekanaalgebied is de centrale plek waar de samenwerking in het gebied concreet vormt krijgt. Het bureau ontwikkelt programma’s die passen bij de opgaven in het gebied en de afspraken die worden gemaakt in de Metropoolregio Amsterdam. De opgaven worden gezamenlijk bepaald en bestuurlijk vastgelegd. Dat doen we met een integraal Bestuursplatform en verschillende bestuurscommissies voor de specifieke programma’s. We werken samen met diverse partijen uit het NZKG zoals bedrijven, havens, gemeenten, waterschappen en netbeheerders. Iedereen die de transitie naar een circulaire economie en verduurzaming van de industrie een stap verder kan helpen, betrekken wij.

Het Programmabureau NZKG is een kleine, dynamische en energieke organisatie met een open cultuur. Wij begeven ons in een complex en omvangrijk netwerk van partners en werken actief samen met Rijk en regio. De samenwerking richt zich zowel op de ruimtelijke ontwikkelingen in het NZKG als op de versnelling van de energietransitie in de industrie en het bedrijfsleven. Er zijn grote uitdagingen en ambities. Saai wordt het werk daardoor nooit. Bij ons heb je ruimte om te verbeteren en te vernieuwen, op de manier waarvan jij denkt dat dat de beste is.

Wij proberen elkaar wekelijks te zien, maar zijn vaak voor afspraken buiten de deur. Hybride werken is bij ons de gewoonte.

Het Programmabureau werkt met detacheringen en inhuurkrachten. Dat betekent dat het Programmabureau niet zelf mensen in dienst neemt, maar deze inleent bij een van onze partners of inhuurt. De functie op het Programmabureau is voor minimaal een jaar. De aanstellings-, detacherings- of contractgrond gaat in overleg.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Stuur dan uiterlijk 10 januari 2023 een bericht en cv naar info@noordzeekanaalgebied.nl. Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Ingrid Post, programmadirecteur Energietransitie NZKG via tel: 06 11376628, of Lousanne Boeijen, algemeen directeur Programmabureau NZKG, tel: 06 18609499 en check www.noordzeekanaalgebied.nl.