Noordzeekanaalgebied

Denk mee over het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (HNS) B.V., een 100% dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie, zijn van plan een transportnetwerk voor waterstof te realiseren in het Noordzeekanaalgebied. 

Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het hoge druk landelijk waterstofnetwerk van HNS dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, met waterstof opslag en met het buitenland verbindt. Het uitgangspunt voor dit transportnetwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nu nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond. Daarnaast komen er enkele nieuwe bovengrondse installaties.

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt CO2-vrije waterstof een onmisbare rol. Waterstof kan onder meer worden ingezet als vervanger voor aardgas. Om dit te mogelijk te maken wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd om waterstof te transporteren. Het landelijk waterstofnetwerk wordt ontwikkeld als een open systeem zodat zowel toeleveranciers als gebruikers van waterstof er gebruik van kunnen maken. In het Noordzeekanaalgebied wordt veel vraag verwacht naar het gebruik van waterstof. Ook zijn hier initiatieven voor productie van groene waterstof. Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied kan de productie en het gebruik van waterstof in deze regio versnellen.


Waterstofnetwerk NZKG als uitsnede van het Waterstofnetwerk Nederland. Bron: Gasunie.

Geef uw mening

Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Het Ministerie van EZK en HNS vinden het daarom belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken bij het project. In het Voornemen en voorstel voor Participatie (VenP) staat beschreven hoe de verschillende partijen worden betrokken in verschillende fasen van het project. Dit betreft het participatieplan dat vervolgens opnieuw geactualiseerd bij belangrijke momenten in het project. Sinds 9 september 2022 ligt dit document zes weken lang ter inzage. Het VenP en meer informatie is te vinden op de website van Bureau Energieprojecten. Op deze website kan iedereen tot en met 20 oktober 2022 formeel een reactie indienen op het voornemen.