Het laatste nieuws

11 mei 2020

Noordzeekanaalgebied doet propositie voor aanwijzing NOVI-gebied

Noordzeekanaalgebied doet propositie voor aanwijzing NOVI-gebied Het Projectbureau NZKG heeft, in opdracht van het Bestuursplatform NZKG, een propositie gedaan om in aanmerking te komen als NOVI-gebied in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met dit uitvoeringsinstrument hoopt het Bestuursplatform NZKG de complexe opgaven die in het gebied spelen zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie in relatie tot de havenfunctie, samen […]
28 april 2020

Zita Pels over de nieuwe energiehaven

Zita Pels over de nieuwe energiehaven Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven bij IJmuiden wordt, mits het milieutechnisch inpasbaar is, een energiehaven. De haven moet een uitvalsbasis worden voor de windparken die de komende jaren op de Noordzee worden gebouwd. Afgelopen week hebben het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam […]
20 april 2020

Nieuwe Energiehaven voor duurzame toekomst

Nieuwe Energiehaven voor duurzame toekomst Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven nabij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Vandaag hebben het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam het convenant hiervoor ondertekend. De nieuw te ontwikkelen haven is cruciaal bij de bouw van windparken op de Noordzee. De komende jaren worden steeds […]
31 maart 2020

Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2020

Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2020 Wat is er het afgelopen jaar in het Noordzeekanaalgebied gebeurd? Wat is de invloed op de omgeving en wat merken bewoners en ondernemers hiervan? U leest het in het Uitvoeringsprogramma 2020. Hierin staan de projecten die van invloed zijn op de uitvoering van de Visie 2040. Denk aan energietransitie, circulaire economie en de leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied. […]
16 maart 2020

Even voorstellen: Victor Everhardt, nieuw lid van het Bestuursplatform

Victor Everhardt is sinds 6 november 2019 wethouder in Amsterdam met de portefeuilles Financiën, Economische Zaken, Schiphol, Haven, Zuidas, Deelnemingen en Marineterrein. Hij volgt voormalig wethouder Kock op die 11 september aftrad. Victor Everhardt was hiervoor 9 jaar wethouder in Utrecht. Hij was locoburgemeester en onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles zorg, jeugdzorg, volksgezondheid, werk en inkomen, milieu, vastgoed en […]
16 maart 2020

100.000ste bezoeker Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP)

Dinsdag 10 maart ontving het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) in IJmuiden de 100.000ste bezoeker. De heer Hans Schoonebeek werd vanwege dit heugelijk feit verrast door Nienke Bagchus, directeur bij Rijkswaterstaat met het aanbod een exclusief bezoek te brengen aan het bouwterrein van de nieuwe zeesluis. Een tour die mede mogelijk wordt gemaakt door Aannemersconsortium OpenIJ. SHIP besteedt in haar […]