Het laatste nieuws

19 april 2022

22 april: Informatiesessie contractvormen en aansluitvoorwaarden waterstoftransport

22 april: Informatiesessie contractvormen en aansluitvoorwaarden waterstoftransport Om de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) te realiseren heeft het kabinet de ‘Kabinetsvisie waterstof’ opgesteld. Hierin is de noodzaak voor een nationaal waterstofnetwerk uitgesproken. Daarnaast heeft het kabinet Gasunie in juni 2021 opgeroepen om een deel van het aardgasnetwerk om te bouwen naar waterstofnetwerk. Gasunie werkt voortvarend aan de ontwikkeling […]
31 maart 2022

File op het elektriciteitsnet brengt energietransitie Noordzeekanaalgebied in gevaar

File op het elektriciteitsnet brengt energietransitie Noordzeekanaalgebied in gevaar Netcongestie treft 70% van de geplande CO2 reductie De bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, die samen verantwoordelijk zijn voor bijna 70% van de CO2-reductie, hebben zoveel last van de netcongestie dat het industriecluster Noordzeekanaalgebied waarschijnlijk niet haar 55% CO2-reductiedoel in 2030 gaat halen. Dit schrijft Edward Stigter, voorzitter van het Bestuursplatform Energietransitie […]
25 maart 2022

Bezoekerscentrum SHIP IJmuiden blijft tot eind september geopend

Bezoekerscentrum SHIP IJmuiden blijft tot eind september geopend Onderzoek naar bezoekerscentrum Noordzeekanaalgebied De samenwerkende partners in het Noordzeekanaalgebied houden SHIP tot 30 september geopend. In deze periode onderzoeken zij de mogelijkheid van een bezoekerscentrum waarin getoond wordt hoe het gebied zich in de komende jaren ontwikkelt. Tot die tijd blijft SHIP, het huidige bezoekerscentrum met de interactieve tentoonstelling over de […]
14 maart 2022

[Update 24-3] Veel subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie vanaf april

[Update 24-3] Veel subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie vanaf april Er zijn de komende tijd volop subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie. Begin april gaan naar verwachting 4 regelingen open voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. Ze geven financiële steun aan innovaties in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving. Het gaat om subsidies voor verschillende soorten projecten: van haalbaarheidsstudies tot pilot- […]
9 maart 2022

Gevolgen van de Oekraïne-crisis voor het NZKG

Gevolgen van de Oekraïne-crisis voor het NZKG RVO opent digitaal ondernemersloket We realiseren ons dat de oorlog in Oekraïne en de maatregelen tegen Rusland gevolgen kunnen hebben voor bedrijven in het Noordzeekanaalgebied. Digitaal ondernemersloket Voor ondernemers die zich zorgen maken over de sancties tegen Rusland en de mogelijke gevolgen voor hun bedrijf heeft RVO een digitaal ondernemersloket geopend. Hier kunnen […]
9 maart 2022

‘Niemand kan nog om het NZKG heen’ Bestuurders NZKG komen samen voor boottocht door het gebied

‘Niemand kan nog om het NZKG heen’ Bestuurders NZKG komen samen voor boottocht door het gebied ‘Samenwerken aan een gedeeld perspectief’, dat was het overkoepelende thema tijdens de boottocht die het Projectbureau NZKG op 3 maart voor de leden van de Bestuurdersplatforms en het Directeurenoverleg organiseerde. Na twee jaar, waarin nauwelijks fysieke bijeenkomsten plaatsvonden, was het hoog tijd om met […]