Het laatste nieuws

23 juni 2022

Aankondiging NZKG jaarcongres 2022

Aankondiging NZKG jaarcongres 2022 Op vrijdag 30 september 2022 organiseert het Programmabureau Noordzeekanaalgebied het NZKG jaarcongres op BaseCamp IJmuiden. Alle urgente opgaven (woningbouw, energietransitie, leefbaarheid, water en andere actualiteiten die in het Noordzeekanaalgebied spelen) komen aan de orde. Voor wie? Het congres wordt georganiseerd voor zowel publieke als private professionals. Samen ontdekt u welke verbinding u nog meer kan maken, […]
22 juni 2022

Verschillende subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie vanaf 22 juni

Verschillende subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie vanaf 22 juni De komende tijd zijn er volop subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie. Regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) Investeert u als ondernemer en/of eindgebruiker in innovaties die ons energiesysteem flexibeler maken? Bijvoorbeeld met waterstof? Of opschaling en kostenvermindering van het elektrolysevermogen? Dan kunt u subsidie aanvragen uit de regeling Demonstratie Energie- en […]
25 mei 2022

Voorzitter Bestuursplatform Zita Pels wordt wethouder in Amsterdam

Voorzitter Bestuursplatform Zita Pels wordt wethouder in Amsterdam Zita Pels, voorzitter van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, wordt wethouder in Amsterdam. Dat betekent dat zij binnen het bestuurlijk overleg in het Noordzeekanaalgebied een andere rol krijgt dan zij in de afgelopen tijd vervult heeft. Zita Pels: ,,Ik heb in de afgelopen drie jaar het Noordzeekanaalgebied leren kennen als een belangrijke motor achter […]
23 mei 2022

Basisinformatie NZKG samengebracht in drie infographics

Basisinformatie NZKG samengebracht in drie infographics Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is het havengebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Al jaren wordt hier intensief samengewerkt om het gebied aantrekkelijk te houden om te werken, maar ook om er te wonen en te recreëren. Want in het Noordzeekanaalgebied kan het allemaal! De samenwerking wordt steeds belangrijker om grote uitdagingen, op het gebied van […]
19 april 2022

22 april: Informatiesessie contractvormen en aansluitvoorwaarden waterstoftransport

22 april: Informatiesessie contractvormen en aansluitvoorwaarden waterstoftransport Om de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) te realiseren heeft het kabinet de ‘Kabinetsvisie waterstof’ opgesteld. Hierin is de noodzaak voor een nationaal waterstofnetwerk uitgesproken. Daarnaast heeft het kabinet Gasunie in juni 2021 opgeroepen om een deel van het aardgasnetwerk om te bouwen naar waterstofnetwerk. Gasunie werkt voortvarend aan de ontwikkeling […]
31 maart 2022

File op het elektriciteitsnet brengt energietransitie Noordzeekanaalgebied in gevaar

File op het elektriciteitsnet brengt energietransitie Noordzeekanaalgebied in gevaar Netcongestie treft 70% van de geplande CO2 reductie De bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, die samen verantwoordelijk zijn voor bijna 70% van de CO2-reductie, hebben zoveel last van de netcongestie dat het industriecluster Noordzeekanaalgebied waarschijnlijk niet haar 55% CO2-reductiedoel in 2030 gaat halen. Dit schrijft Edward Stigter, voorzitter van het Bestuursplatform Energietransitie […]