Monitor Ruimte-intensivering Noordzeekanaalgebied 2018

Groei overslag, werkgelegenheid en toegevoegde waarde bedrijventerreinen Noordzeekanaalgebied

Intensiveren oftewel het optimaal benutten van beschikbare schaarse ruimte, dat is de ambitie voor het Noordzeekanaalgebied (NZKG) zoals verwoord in de Visie NZKG 2040. Zo blijven de functies economie, wonen, recreatie en groen zoveel mogelijk in hun waarde en is er toch ruimte voor ontwikkeling zodat de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam behouden blijft. Voor de vierde maal onderzocht de Monitor Ruimte-intensivering hoe intensief de bedrijventerrein langs het Noordzeekanaal het afgelopen jaar zijn gebruikt.

Uit de monitor 2018, inmiddels de vierde editie, blijkt dat de overslag in 2017 voor het eerst boven de 100 miljoen steeg. De werkgelegenheid en toegevoegde waarde groeide zonder dat er veel nieuwe kadegebonden terreinen zijn uitgegeven. Er wordt gemeten aan de hand van vier groepen indicatoren: fysieke ruimte, overslag en scheepsbezoeken, werkgelegenheid en toegevoegde waarde. De monitor toont per deelregio en per bedrijvengebied de ontwikkeling van het ruimtegebruik. Wat betreft ruimte-intensivering zijn er op dit moment nog geen conclusies te trekken. Hier zijn meerdere metingen voor nodig.

Over de monitor
Het projectbureau NZKG maakt de monitor in samenwerking met de partnerorganisaties van het Bestuursplatform NZKG en de Omgevingsdiensten IJmond en Noordzeekanaalgebied. Het rapport van de monitor ruimte-intensivering 2018 is in te zien in de vorm van een interactief kaartverhaal.

Bekijk de monitor