Monitor Ruimte-intensivering 2017: derde meting

CornelisDouwes76393De Visie Noordzeekanaalgebied 2040 heeft als ambitie om de beschikbare schaarse ruimte optimaal te benutten bij het bedienen van de functies economie, wonen, recreatie en groen. Het doel is daarom: intensiveren. De Monitor Ruimte-intensivering  brengt in beeld hoe intensief de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal worden gebruikt. Deze derde meting geeft de situatie zoveel mogelijk weer voor het jaar 2016, en beschrijft de ontwikkeling sinds 2014.

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft in 2015 de kaders en indicatoren vastgesteld. Indicatoren op het gebied van economie, ruimte en milieu brengen het ruimtegebruik in beeld. In deze monitor  worden de resultaten per groep indicatoren gepresenteerd. Per deelregio en per bedrijvengebied is te zien hoe het ruimtegebruik zich heeft ontwikkeld.

Het projectbureau Noordzeekanaalgebied heeft deze monitor gemaakt in samenwerking met de partnerorganisaties van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst IJmond en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Het rapport van de Monitor Ruimte-intensivering 2017: derde meting is in te zien in de vorm van een interactief kaartverhaal op de website van het projectbureau Noordzeekanaalgebied.

Zie voor een overzicht van de indicatoren de Kadernotitie Monitor Ruimte-intensivering op de website van het projectbureau Noordzeekanaalgebied.

 

<<Terug naar overzicht