Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied krijgt vervolg

Foto: Jaap Bakker

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied zet in op het verminderen van overlast. Dit is het resultaat van het leefbaarheidsonderzoek dat eerder dit jaar is afgerond. Uit het onderzoek bleek dat de invloed van de overlast door haven en industrie niet bepalend is voor hoe bewoners de leefbaarheid in hun wijk ervaren. Om de overlast die door sommige bewoners wordt ervaren te beperken besluit het Bestuursplatform een aantal acties te nemen.

Eén loket en wijkgesprekken
Uit het leefbaarheidsonderzoek bleek dat niet altijd duidelijk is waar iemand voor welke klacht moet zijn. Daarom gaat het Bestuursplatform onderzoeken of het mogelijk is om voor de overlast van Haven en Industrie één klachtenloket te ontwikkelen. Om beter inzicht te krijgen in welke overlast van haven en industrie er precies is, komen er gesprekken met bewoners. Op basis van deze wijkgesprekken kan dan bepaald worden waar de overlast vandaan komt en of er iets aan gedaan kan worden.

Congres wonen bij werken
Door de stijgende vraag naar woningen in het Noordzeekanaalgebied, zullen wonen en werken steeds dichter bij elkaar plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat (nieuwe) bewoners en bedrijven goede informatie krijgen over wat ze kunnen verwachten aan overlast. Tevens kan een zo goed mogelijke woonomgeving worden gecreëerd door aangepast te bouwen (bijvoorbeeld slaapkamers in het stille gedeelte van een huis) en door maatregelen te nemen die overlast compenseren. Hierover organiseert het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 23 november 2017 een congres.

Onderzoek herhalen
In wijken waar wijkgesprekken worden gehouden en maatregelen worden getroffen zal na één jaar aan de bewoners opnieuw gevraagd worden naar de beleving van de woonomgeving. Het totale leefbaarheidsonderzoek zal na vijf jaar worden herhaald om een goed beeld te kunnen krijgen van de ontwikkelingen.

Het Bestuursplatform
Het Bestuursplatform bestaat uit: de gemeenten Amsterdam, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden N.V., Tata Steel IJmuiden B.V., de provincie Noord-Holland, het Ministerie van IenM en Rijkswaterstaat.

 

<<Terug naar overzicht