Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied geeft inzicht in woonbeleving en overlast

In opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft afgelopen zomer een groot leefbaarheidsonderzoek in het Noordzeekanaalgebied plaatsgevonden. Wat is de invloed van de bedrijven in de industrie en havens op de leefbaarheid van de omgeving rond het Noordzeekanaal? De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekend. Een representatieve steekproef onder bewoners en recreanten laat zien dat de haven en industrie overlast geeft maar dat deze van zeer beperkte invloed is op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. De meeste hinder die bewoners en recreanten ervaren is lawaai van vliegtuigen.

Prettig wonenNoordzeekanaal vanuit NDSM- en Cornelis Douwesterrein
Zo’n 78% van de bewoners in het gebied zijn tevreden over hun woonomgeving. Dit is net iets minder dan gemiddeld in Nederland ( 82%). Factoren zoals de kwaliteit van de woning, veiligheid op straat en sociale samenhang in de buurt bepalen meer de kwaliteit van de woonomgeving dan overlast van de bedrijvigheid. De meeste overlast leveren wegverkeer en vliegverkeer op.

Recreëren
De recreatiegebieden vervullen een belangrijke functie voor bewoners van het Noordzeekanaalgebied. Over het algemeen zijn mensen tevreden en worden de recreatiegebieden gewaardeerd. Als er hinder ervaren wordt, gaat het vooral om geluidsoverlast van vliegtuigen en in mindere mate van wegverkeer. Op specifieke plaatsen in de kustgebieden wordt de industrie aangeduid als bron van overlast.

Het onderzoek
De afgelopen jaren is het gebruik van de bedrijventerreinen en de woonwijken geïntensiveerd. De ambitie van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied is om het gebruik van de ruimte nog verder te intensiveren. Dit alles gebeurt binnen de wettelijke milieunormen. Om te weten of mensen nog wel prettig wonen en recreëren in het gebied heeft het Bestuursplatform dit onderzoek laten uitvoeren. Het Bestuursplatform bestaat uit: de gemeenten Amsterdam, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden N.V., Tata Steel IJmuiden B.V., de provincie Noord-Holland, het Ministerie van IenM en Rijkswaterstaat.Het onderzoek is uitgevoerd door RIGO Research en Advies.

Met een respons van 25% van de bewoners en 13% van de recreanten geeft het onderzoek een goed beeld van de mening over het Noordzeekanaalgebied.

Wat gaat er gebeuren met de resultaten?
Het Bestuursplatform heeft op basis van dit onderzoek besloten om daar waar overlast is, te onderzoeken of er gerichte maatregelen mogelijk zijn om de overlast te beperken. Op basis van deze resultaten zal het Bestuursplatform na de zomer een gerichte aanpak bepalen.

Meer lezen?
Het Bestuursplatform heeft op basis van dit onderzoek besloten om daar waar overlast is, te onderzoeken of er gerichte maatregelen mogelijk zijn om de overlast te beperken. Op basis van deze resultaten zal het Bestuursplatform na de zomer een gerichte aanpak bepalen.

download het Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied' (PDF; 5,1MB)

 

Terug naar overzicht