Jan Folkerts, voorzitter Zaans Ondernemers Netwerk (ZON) over het leefbaarheidsonderzoek in het Noordzeekanaalgebied:

“Leefbaarheid is een zaak van de overheid en ondernemers samen”

ZON maakt zich sterk voor de Zaanse ondernemers richting de overheden. Eén van de vragen in het leefbaarheidsonderzoek is of beperking van overlast vooral de verantwoordelijkheid is van de overheid of van de bedrijven. Jan Folkerts is daar duidelijk over: “We moeten mét elkaar organiseren hoe we het gebied leefbaar(der) kunnen maken. Natuurlijk zijn er regels en wetten, maar door met elkaar af te stemmen kunnen we het allemaal goed hebben.”

Jan Folkerts

Jan Folkerts

“Overleggen in plaats van opleggen,” vervolgt Folkerts. “Bedrijven willen wat en de overheid wil wat, we moeten het met elkaar oplossen. Dat zeg ik ook altijd tegen onze ondernemers: praat erover, maak het bespreekbaar. Daarom vind ik dit leefbaarheidsonderzoek in de hele regio, over alle gemeenten heen, fantastisch.”

Als het aan Jan Folkerts ligt, liggen er zeker kansen voor het verbeteren van het vestigingsklimaat in het gebied. “Daarvoor moeten we de wet en regelgeving op bijvoorbeeld milieugebied zodanig interpreteren, dat we er nog iets mee kunnen. Je zou mensen bijvoorbeeld kunnen laten tekenen voor een bepaalde mate van lucht- of geluidsoverlast, waardoor ze toch in een bepaald gebied kunnen wonen of werken.”

Benieuwd

“Persoonlijk ben ik benieuwd naar de resultaten van het onderzoek in de Achtersluispolder. De overheid heeft daar plannen voor woningbouw op een plek waar nu gewerkt wordt. Ik hoop dat boven tafel komt hoe daarop door de bedrijven in de Achtersluispolder wordt gereageerd, wat er leeft, wat hun plannen zijn op de lange termijn. Die informatie kan ook echt worden gebruikt in het verdere traject, heel plezierig.”

“Ook de bereikbaarheid van bedrijven vind ik heel belangrijk. ‘Hoe kan mijn bedrijf het best worden bereikt, of hoe kan ik bij de bedrijven komen’. Wellicht geeft de enquête een boost om na te denken over nieuwe ideeën voor bereikbaarheid, anders dan alleen per auto. Ik mis in het leefbaarheidsonderzoek alleen vragen over duurzaamheid. Er zijn bijvoorbeeld nog zoveel daken zonder zonnepaneel. Ook op dit gebied liggen er nog veel kansen.”

 

Terug naar overzicht