House of Skills is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, het onderwijs en regionale overheden.

Het doel is om de arbeidsmarkt meer op vaardigheden in te richten. Zie ook het Uitvoeringsprogramma 2019, project 4.11 ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’. Nog steeds een actueel thema. Klik hier voor een filmpje of op het plaatje hiernaast.