HoorbaarMinder

Oplossing voor geluidsoverlast werkverkeer havens

De haven van Amsterdam is een van de belangrijkste logistieke knooppunten in de wereld, een dynamisch, internationaal gebied. De verwevenheid met de stad brengt echter ook geluidsoverlast met zich mee. Bijvoorbeeld door het waarschuwingssignaal, de bekende ‘piepjes’, van achteruit rijdend werkverkeer. Om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren, heeft het Havenbedrijf Amsterdam voor deze specifieke overlast een oplossing gevonden onder de projectnaam HoorbaarMinder.

Grote shovel met achteruitrijalarm

Grote shovel met achteruitrijalarm

 

Van piepjes naar ruis

Het waarschuwingssignaal van achteruit rijdend werkverkeer als shovels, kranen en vrachtwagens is noodzakelijk voor de veiligheid op de plek zelf. Het geluid is ’s nachts echter op grote afstand hoorbaar, ver buiten de gevarenzone, de bedrijven en zelfs de haven. Dit geeft regelmatig overlast en slaapverstoring, in het bijzonder bij bewoners ten noorden en westen van het havengebied.

Om die overlast terug te dringen, vervangt het Havenbedrijf Amsterdam het alarm met piepjes door een alarm dat een sissend, ruisachtig signaal geeft.

 

 

 

Smart Alarms

Het nieuwe alarm is een robuuste waterdichte speaker waarmee een ruis wordt geproduceerd: de Smart Alarms – Broad Band Sound (SA-BBS). Op korte afstand wordt het ruissignaal goed waargenomen, terwijl de ruis op grotere afstand verdwijnt in het geluid van de omgeving. De Smart Alarms zorgt ervoor dat het signaal altijd 5 tot 10 dB hoger is dan het directe omgevingsgeluid. Ook blijkt het ten opzichte van het traditionele alarm makkelijker aan te wijzen waar het signaal vandaan komt. Het verschil is nog duidelijker merkbaar als er meerdere signalen tegelijk te horen zijn. De ruis is bovendien beter hoorbaar voor slechthorenden.

Ook (grote) heftrucks zijn uitgevoerd met achteruitrijalarmen

Ook (grote) heftrucks zijn uitgevoerd met achteruitrijalarmen

Pilot

In december 2015 is een pilot HoorbaarMinder met acht bedrijven uitgevoerd, waarbij 122 traditionele alarmen zijn vervangen door de Smart Alarms. In de evaluatie hebben vertegenwoordigers van bewoners zich zeer enthousiast uitgelaten over de resultaten. De acht pilotbedrijven lieten ook weten tevreden te zijn met het project en de resultaten. Al moesten de medewerkers wel even één tot twee weken wennen aan het nieuwe geluid.

Na de pilotfase is gestart met de verdere uitrol van het project. Inmiddels zijn in Westpoort 117 alarmen bij 17 bedrijven vervangen. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de volgende fase. Gepland is om de bedrijven voor deze fase uit te nodigen voor een bijeenkomst. Het uiteindelijke doel is om de alarmen bij alle bedrijven in het havengebied te vervangen, waarna het aanbod wordt uitgebreid naar de bedrijven op de haventerreinen van de gemeenten Zaanstad, Beverwijk en Velsen.

Kijk voor meer informatie over het project HoorbaarMinder naar een korte film die hierover is gemaakt.

Terug naar overzicht