Havenmonitor 2020 nu beschikbaar

Jaarlijks laat het ministerie van Infrastructuur en Waterschap de ontwikkelingen in de Nederlandse Zeehavens monitoren.

De Havenmonitor 2020, uitgevoerd door de Erasmus UPT, is afgelopen week gepubliceerd. Na een herijking is de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens in 2018 en 2019 nu bekend. In de Nederlandse zeehavens werken in totaal ruim 385.000 werknemers, waarvan ruim 217.000 directe werkgelegenheid. Samen realiseren zij bijna € 45 miljard aan toegevoegde waarde, waarvan € 30 miljard directe toegevoegde waarde. De Nederlandse zeehavens hebben een aandeel van ongeveer 5,5% in de Nederlandse economie in 2019. Dat is een lichte afname ten opzichte van 2018.

De economische betekenis van de havens in het Noordzeekanaalgebied is in 2019 licht toegenomen ten opzichte van 2018 qua werkgelegenheid en aantal bedrijven. Vorig jaar groeide de werkgelegenheid van 38.191 naar 38.877 banen en het aantal bedrijven van 678 naar 723. De toegevoegde waarde is zo goed als gelijk gebleven, € 4,59 miljard. De toename van de werkgelegenheid is vooral zichtbaar in het wegvervoer en de dienstverlening ten behoeve van het vervoer. De overslag in de haven van Amsterdam is flink gegroeid wat leidt tot een toename van de werkgelegenheid in hieraan verbonden sectoren.

Alle uitkomsten van de havengebieden zijn te vinden via deze link: https://maritiemehavenenbinnenhavenmonitor.nl

Gegevens uit de Havenmonitor 2020 wijken af van de RI-monitor NZKG. Dit komt doordat in de RI-monitor alleen de directe werkgelegenheid op de bedrijfsterreinen in het NZKG wordt gemeten. Deze gegevens zijn input voor de Havenmonitor. Naast deze gegevens neemt de Havenmonitor ook alle aan de zeehaven gerelateerde werkgelegenheid mee. Bijvoorbeeld van de binnenvaart.