Havengebied NZKG biedt kansen voor circulaire economie

Wat is de circulaire toekomst van de havens in het NZKG? Gedeputeerde Zita Pels ging hierover in gesprek met Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam, tijdens de livecast ‘Zomer in de Stad’ van Pakhuis de Zwijger.

De havens langs het Noordzeekanaal zijn van economisch belang voor Noord-Holland vanwege de maakindustrie die zorgt voor werkgelegenheid. “Deze maakindustrie heeft veel kennis van grond- en reststoffen. In het havengebied liggen veel kansen om de circulaire economie verder te brengen”, stelt gedeputeerde Zita Pels (Circulaire Economie en Zeehavens).

Volledig circulair
In 2050 wil de provincie Noord-Holland klimaatneutraal en volledig circulair zijn. Koen Overtoom: “Circulariteit heeft veel energie nodig. Daarom moeten we een deel van de haven van Amsterdam en het NZKG gebruiken voor de initiatieven die nodig zijn voor energietransitie en circulariteit. Alle ambities die we hebben met afvalverwerking en met schone en duurzame energie, zorgen ervoor dat die initiatieven in de haven en in het NZKG ook echt plaatsvinden.” De provincie voert een actief beleid uit voor het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Gedeputeerde Pels: “Als provincie zien we kansen om ketens te sluiten. Wij willen samen met havenbeheerders, gemeenten en het Rijk de al aanwezige bedrijven stimuleren circulair te worden. Door bedrijven aan elkaar te koppelen ontstaan er kansen om reststoffen van de een in te zetten als grondstof bij de ander.” De provincie is van plan in het najaar met een subsidieregeling te komen: Duurzame zeehavens. Met deze regeling wil de provincie bedrijven in het gebied helpen om te verduurzamen.

Terugkijken
De talkshow wordt wekelijks op maandagavond uitgezonden en is terug te kijken via deze link: www.youtube.com/watch?time_continue=355&v=NIFPXeqIouo&feature=emb_logo