Hans Krieger, wethouder Financiën, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu, Havens en Vaarwegen bij gemeente Zaanstad:

‘Vanuit de historie zijn we hier gewend aan de combinatie wonen-werken, bepaalde zaken kunnen heel goed samengaan’

Hans Krieger is al bijna zijn hele werkzame leven actief als bestuurder. Na een lange periode als wethouder bij gemeente Purmerend is hij sinds juni van dit jaar wethouder bij gemeente Zaanstad en in die hoedanigheid lid van het Bestuursplatform NZKG.

Belangen afwegen

Krieger geeft aan dat de thema’s leefbaarheid en duurzaamheid erg leven in het gebied. ‘Dat krijg je sterk terug uit de samenleving. Maar er is ook een belangrijke economische tak. Je moet dus alle belangen goed afwegen. Bijvoorbeeld als het gaat om geluidsoverlast van haven gebonden activiteiten. Hierover hebben we goede gesprekken met het Havenbedrijf Amsterdam en het is ook een belangrijk onderdeel van de Visie NZKG 2040.’

‘Uiteraard houden we altijd oog voor de economie. Daardoor is het tenslotte ook een gebied met veel werkgelegenheid. Er mag geen sprake zijn van overlast, maar bepaalde zaken kunnen heel goed samengaan. Vanuit de historie zijn we hier gewend aan de combinatie wonen-werken. Als je in Zaanstad woont, zal je altijd iets horen of ruiken.’

Gunnen

Volgens Krieger vraagt ook de woningbouwopgave veel overleg en samenwerking binnen het Noordzeekanaalgebied. ‘Het gaat om het samengaan van twee invloeden: economie en prettig wonen. In Zaanstad zijn we bezig met de Achtersluispolder. We volgen ook nadrukkelijk de ontwikkelingen rond Haven-Stad Amsterdam en wisselen veel informatie uit met partners uit de regio. En als je woningen gaat bouwen, moet je ook iets met de bedrijven die er zitten.’

‘Bij herhuisvesting en het verplaatsen van functies moet je elkaar iets gunnen. Natuurlijk wil iedereen de werkgelegenheid en heeft iedereen een woningbouwopgave. Maar uiteindelijk gaat het om de regio. Laat de bedrijven alsjeblieft niet weglopen uit de regio of zelfs het land. Als je elkaar iets gunt, krijg je de juiste functies op de juiste plek. Ik heb daarin niets te klagen. Binnen het Bestuursplatform is de communicatie goed, we hebben veel overleg met elkaar in een open en constructieve sfeer.’