Een greep uit de gesubsidieerde projecten

De projecten in het Noordzeekanaalgebied waarvoor de provincie Noord-Holland subsidie verleende vanuit de regeling Duurzame Zeehavens zijn zeer divers. Hybride schepen, een LNG tankponton, een overslaghaven voor staalschroot en een installatie voor het ontgassen van schepen. Het leidt allemaal tot de verbetering van de luchtkwaliteit, een efficiënter gebruik van de schaarse ruimte en het stimuleren van de circulaire economie.

Electromotor
Na een voorbereiding van maar liefst acht jaar laat Sleepdienst en dekschuitverhuurderij Blom één van hun vier sleepboten aanpassen van een dieselmotor naar een elektromotor. Een duurzame manier van transporteren. Niet alleen door het vervangen van een fossiele brandstof, maar ook door bijvoorbeeld de besparing op transport en vrachtwagens. Ook PK Waterbouw en Sleepdienst Luteijn ontvingen een subsidie voor een elektrische werkboot.

LNG Tankponton
LNG is een alternatieve brandstof op basis van aardgas. Titan LNG BV wil door middel van een LNG tankponton de infrastructuur bieden die nodig is om van deze brandstof gebruik te kunnen maken. LNG is op CO2-basis schoner en de motoren zijn stiller. Dit heeft vooral effect in de stad. Met het tankponton kunnen schepen in kortere tijd worden bijgetankt. Een wereldprimeur in Amsterdam, waarvoor nu al aanvragen zijn binnengekomen uit bijvoorbeeld de havens van Stockholm, Londen en Hamburg.

Staalhaven Tata Steel
Theo Pouw BV richt zich met zijn bedrijf op het aanleggen van een duurzame staalhaven. De aanleg van een overslaghaven op het terrein van Tata Steel levert in de toekomst winst op voor het milieu en voor omwonenden. Nu wordt alle schroot per boot gelost bij Velserkom. Vandaar wordt het in vrachtauto’s geladen om naar het fabrieksterrein te worden vervoerd. In de nieuwe situatie vaart een deel van de schepen met schroot, namelijk de binnenvaartschepen, rechtstreeks de Staalhaven in. Omdat minder vrachtwagens af en aan hoeven te rijden, wordt de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen teruggedrongen. En het scheelt ook nog eens qua geluid voor de omgeving, aangezien er minder vaak geluid van schrootoverslag bij Velserkom te horen zal zijn.

Ontgassen
Voordat een schip opnieuw kan laden, moet het af van restladingsdampen. Dat gebeurt nu nog door de ventilator aan te zetten, de luiken te openen en het eruit te blazen. Dat is niet goed voor het milieu en de volksgezondheid. In Noord-Holland is het binnenkort zelfs verboden. Zes jaar geleden heeft Bruinsma Freriks Transport BV dit probleem in samenwerking met de Haven van Amsterdam en een aantal andere partijen opgepakt. Inmiddels zijn vaste stations ontwikkeld waar binnenvaart- en zeeschepen kunnen ontgassen. Dat geeft forse emissiereducties en schepen kunnen veel flexibeler worden ingezet.

Geluidsreducerende maatregelen
Hellema verpakkingen is een drukkerij met aan de ene kant de Zaan en aan de andere kant een woonwijk. Hierdoor kunnen zij niet uitbreiden en door de geluidsbelasting op de woningen kunnen zij alleen overdag werken. Met de subsidie worden geluidsreducerende maatregelen getroffen, waardoor ook ’s avonds kan worden gewerkt zonder extra overlast. Dit is een voorbeeld van ruimte-intensivering waardoor bovendien extra werkgelegenheid ontstaat.

Terug naar overzicht