De Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen slaan de handen ineen voor verduurzaming van de scheepvaart. Op 11 juni hebben de partijen met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een Green Deal gesloten. Deze heeft als doel het terugbrengen van de uitstoot van schadelijke stoffen door de binnenvaart en zeevaart.

Green Deal

In de Green Deal, waarbij ook de ministeries van Economische Zaken en Defensie zijn betrokken, hebben de partijen ambitieuze doelstellingen opgenomen voor de zee- en de binnenvaart. De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. Voor de zeevaart leggen de partijen in Nederland de lat hoger dan de mondiale afspraken. Ze willen in 2050 dat de zeevaart 70 procent minder uitstoot. Mondiaal is de doelstelling 50 procent.

De Green Deal heeft ook impact voor het Noordzeekanaalgebied. Het Noordzeekanaal maakt het voor zeeschepen mogelijk om landinwaarts te varen en lading op- en over te slaan in de havenbekkens. De partijen hebben afspraken gemaakt voor de verduurzaming van de zeevaart. Ze willen vaart maken voor de komst van emissieloze schepen. De sector spant zich in voor de komst van een schip met zero-emissie aandrijving in 2030. De Rijksrederij wil daar een belangrijke rol in spelen. Voor onderzoek naar nieuwe technieken voor verduurzaming van de zeevaart trekt de minister 5 miljoen euro uit.

Duurzaamheidslabel

Onderdeel van de afspraken is dat er een duurzaamheidslabel komt voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden en het label gebruiken voor de financiering voor hun schip. Minister Van Nieuwenhuizen stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de binnenvaartsector om innovaties te stimuleren. De subsidieregeling zal onder meer worden ingezet voor de aanschaf van schone motoren.

Minister Van Nieuwenhuizen is trots op de Green Deal die vol met concrete acties met ‘namen en rugnummers’ staat. “Deze Green Deal is de opmaat naar een systeemsprong waarbij schepen in de toekomst niets meer uitstoten en de scheepvaart volledig energieneutraal is. Heel mooi dat we als Nederland bij deze verandering voorop lopen en volop inzetten op groene innovaties. We zijn het als varende natie ook aan onze stand verplicht. Het is goed voor de concurrentiekracht van de sector en daarmee voor ons land.”

Bron: Persbericht 11 juni Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat