amsterdam-558030_1920Forse toename aantal inwoners Noordzeekanaalgebied

De bevolking in het Noordzeekanaalgebied groeit van 1,1 miljoen inwoners in 2017 naar circa 1,35 miljoen in 2040. Dit is een groei van 243.000 inwoners. Vooral in en rondom Amsterdam neemt de bevolking fors toe.

Dit laat de provinciale bevolkingsprognose 2017-2040 van de provincie Noord-Holland zien, op basis van  de verwachte demografische ontwikkelingen. De totale bevolking in Noord-Holland groeit van 2,8 miljoen inwoners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen in 2040. Ruim de helft van deze groei wordt verwacht in het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Deze forse bevolkingstoename betekent  ook een grote woningbouwopgave. De woningbehoefte in het Noordzeekanaalgebied neemt toe van 556.500 woningen in 2017 naar bijna 670.000 woningen in 2040. Een toename van circa 115.000 woningen.

Prognose specifiek per regio Noordzeekanaalgebied

Zaanstad
In Zaanstad stijgt het aantal inwoners met ongeveer 24.000 bij een huishoudensgroei van 14.000. Zaanstad is in toenemende mate populair bij huishoudens uit de gemeente Amsterdam. Ook in Zaanstad is de vergrijzing groot, maar in tegenstelling tot grote delen van Nederland groeit ook het aantal jongeren en de beroepsbevolking.

IJmond
Tot 2040 groeit de IJmond met ongeveer 8.000 inwoners en 5.000 huishoudens. Beverwijk is in de IJmond de gemeente met de hoogste groei.

Amsterdam
Amsterdam groeit de laatste jaren met circa 10.000 inwoners per jaar. In de toekomst gaat deze groei door omdat het aantal geboren kinderen ruim hoger zal zijn dan de sterfte. Bovendien trekt de stad studenten en net afgestudeerden aan door de aanwezigheid van hoger onderwijs, de grote kans op een baan en het ruime aanbod aan voorzieningen. Ook het aantal migranten uit het buitenland is hoog. Naar verwachting wordt in 2034 de grens van 1 miljoen inwoners bereikt.

Plancapaciteit
Tot 2040 is in het merendeel van de gemeenten voldoende plancapaciteit aanwezig, behalve in de gemeenten Velsen en Beverwijk. Dit wordt deels veroorzaakt door het relatief hoge aantal plannen met onbekende opleverdatum.

 

<<Terug naar overzicht