Victor Everhardt is sinds 6 november 2019 wethouder in Amsterdam met de portefeuilles Financiën, Economische Zaken, Schiphol, Haven, Zuidas, Deelnemingen en Marineterrein.

Hij volgt voormalig wethouder Kock op die 11 september aftrad. Victor Everhardt was hiervoor 9 jaar wethouder in Utrecht. Hij was locoburgemeester en onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles zorg, jeugdzorg, volksgezondheid, werk en inkomen, milieu, vastgoed en het stationsgebied. In die periode heeft hij het gebied rondom Utrecht Centraal volledig vernieuwd. Hij studeerde rechten en geschiedenis en werkte na zijn studies bij de ministeries van V &J en VWS als beleidsmedewerker drugs- en alcoholbeleid en daarna bij het Trimbos instituut als voorzitter van het Centrum Jeugd. Sinds 6 november 2019 is wethouder Everhardt ook lid van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Hoog tijd om hem voor te stellen.

Wat vindt u het leukst aan het werken in het NZKG en waar krijgt u energie van?
Victor: “Het is een uniek havengebied, uitgestrekt en divers. Ik krijg energie van samen de grote uitdagingen aangaan, en de kansen die er liggen, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, te grijpen. Ik kijk ernaar uit om goede bestuurlijke relaties op te bouwen binnen het Noordzeekanaalgebied en de Metropoolregio Amsterdam. Ik verheug me erop om binnenkort samen met de collega’s van de NZKG-gemeenten een bezoek te brengen aan de IJmond, om niet alleen het gebied, maar ook elkaar beter te leren kennen. Als je ziet voor welke uitdagingen het NZKG staat, dan is het duidelijk dat we die alleen met elkaar in breder regionaal verband kunnen oplossen.“

Hoe ziet u uw rol binnen het Bestuursplatform en waarvoor gaat u zich sterk maken?
“Mijn bestuursstijl kenmerkt zich door het zoeken van de verbinding, en ook door veel te luisteren naar andere partijen. Ophalen wat er speelt, waar de overeenkomsten zitten, maar ook de verschillen. En vanuit daar samen bouwen aan het havengebied van de toekomst. Ook vind ik het belangrijk om een goede overlegstructuur met de bedrijven in het NZKG op te bouwen.“

Wat verwacht u van de samenwerking binnen het platform?
“Ik verwacht er veel van. We hebben elkaar in de regio hard nodig bij het realiseren van onze ambities. De bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied is een belangrijke economische pijler in de regio en levert werkgelegenheid op. Als overheden staan wij met deze bedrijven ook voor een grote duurzaamheidsopgave en zien we dat die bedrijven een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de transitie. Tegelijkertijd is er een enorme behoefte aan nieuwe woningen en dat staat op gespannen voet met genoeg ruimte voor bedrijvigheid. Als regio moeten we samen aan de slag met deze verschillende uitdagingen.“

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen voor het Noordzeekanaalgebied komende jaren?
“Er liggen veel kansen op het gebied van de energietransitie. Hoe zorgen we ervoor dat we de transitie naar een circulaire en emissievrije economie combineren met het behoud van een sterke haven, waarbij we tegelijkertijd rekening houden met belangrijke stedelijke transformaties, zoals Haven-Stad en de Achtersluispolder en het Hembrugterrein in Zaanstad.“

En wat moeten we doen om de uitdagingen aan te grijpen?
“Goed samenwerken is de essentie. Ik merk dat er binnen het Bestuursplatform, ondanks de verschillende uitgangspunten, de bereidheid om samen te werken groot is. In goede samenwerking zijn bijvoorbeeld tot stand gekomen de Ontwikkelstrategie Energietransitie en het regionale Cruisebeleid, dat binnenkort wordt opgeleverd.“

Waar kijkt u dit jaar het meest naar uit en welke mijlpaal moet volgens u dit jaar behaald worden?

“Dit jaar zullen wij een nieuwe visie op de haven vaststellen en komt het Havenbedrijf met een nieuwe strategie. Ik kijk er naar uit om daar samen met de partners in de regio mee aan de slag te gaan.“