Udo Kock, wethouder Financiën, Water, Economie, Lucht- en Zeehaven, Deelnemingen, stadsdeel Centrum en stadsdeel West bij gemeente Amsterdam:

‘Het Bestuursplatform is een goede reflectie van alle stakeholders in het Noordzeekanaalgebied om te werken aan de ambities’

Udo Kock is al sinds 2014 wethouder bij gemeente Amsterdam. Sinds 2017 vallen ook het Noordzeekanaalgebied en havens onder zijn verantwoordelijkheid. ‘Hartstikke leuk, ik geniet daar erg van. Amsterdam heeft grootse plannen voor de toekomst. Het is mooi als je dat zo kan inrichten dat de andere partners in het gebied daar ook iets aan hebben.’

Banden aanhalen
Kock geeft aan dat er al een goede samenwerking in het gebied is en dat Amsterdam de ambitie heeft om nog beter met elkaar te gaan samenwerken. ‘Daarvoor zijn er allerlei gremia: de Metropoolregio Amsterdam, het Noordzeekanaalgebied, informele bilaterale samenwerkingen. Ik wil graag de banden aanhalen en beter regionaal gaan samenwerken. Dat is ook eigenbelang, we hebben de regio nodig. We kunnen onze plannen niet uitvoeren vanuit een ivoren toren. Andersom kunnen de andere partijen profiteren van de dynamiek die Amsterdam doormaakt.’

Reflectie
‘Alle grote vraagstukken betreffen niet alleen Amsterdam, maar de hele regio. De woningmarkt, de energietransitie, het gaat ons allemaal aan. Of neem het verplaatsen van de cruiseterminal naar buiten de stad. Dat kan alleen als de partners daar ook iets aan hebben. We zoeken dus naar de plek met de meeste nut, welke locatie levert het meeste op voor de andere partijen? Het zelfde geldt voor Haven-stad. Ik hoop dat we met elkaar blijven werken aan de ambities. Het Bestuursplatform is daarvoor een goede reflectie van alle stakeholders in het Noordzeekanaalgebied.’