Serge Ferraro, wethouder gemeente Beverwijk:

‘Het belangrijkste is dat alle partijen met dezelfde betrokkenheid aan tafel zitten.’

Serge Ferraro, jurist van oorsprong, werd na een termijn als gemeenteraadslid in mei 2018 benoemd tot wethouder van de gemeente Beverwijk. In die functie is hij de nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente binnen het Bestuursplatform NZKG. ‘Maar er is al zoveel gepasseerd, dat het voor mij al lang niet meer als nieuw voelt,’ spreekt Ferraro bevlogen als hij zich voorstelt.

Werken en wonen
Het Noordzeekanaalgebied kent volgens Ferraro twee belangrijke uitdagingen: de economische ontwikkeling in de breedte en bouwvraagstukken. ‘Oftewel, waar gaan mensen werken en waar gaan mensen wonen? Die discussie dwingt ook Beverwijk hierover na te denken. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor Beverwijk van de ontwikkeling van Haven-Stad in Amsterdam. Is het misschien nodig bepaalde industrie te verschuiven? Maar ook de energietransitie die landelijk op de agenda staat, moet regionaal en lokaal worden doorvertaald.’

Logische verbinding
‘Elke gemeente heeft een eigen visie op de vraagstukken, daarover wil je met elkaar in overleg. Hiervoor biedt het Bestuursplatform NZKG een uitgelezen kans, vanuit een logische verbinding langs het kanaal. Je zit meteen met de juiste bestuurders aan tafel en je hebt elkaar ook nodig. Zo heeft Beverwijk een relatief kleine haven, maar met een duidelijke functie als laatste haven voor de sluis richting zee. We kunnen de expertise van de andere havens goed gebruiken.’

Versterken
Wat Ferraro betreft is het Bestuursplatform NZKG een gremium om elkaar te versterken. ‘De samenwerking is collegiaal van aard. Voor mij is het belangrijkste dat alle partijen dezelfde betrokkenheid hebben. Van daaruit ga je met elkaar verder. Ik hoop en ga er ook vanuit dat iedereen met hetzelfde enthousiasme, dezelfde openheid en een positieve insteek het gesprek aangaat.’