Jeroen Verwoort, wethouder gemeente Velsen:

‘Het Bestuursplatform NZKG is bij uitstek het gremium om elkaar op te zoeken’

Jeroen Verwoort, geboren en getogen IJmuidenaar, is namens de gemeente Velsen lid van het Bestuursplatform NZKG. Na een carrière in de IT binnen de publieke sector en vier jaar als gemeenteraadslid trad hij eerder dit jaar aan als wethouder. ‘Heel gaaf, heel veelzijdig en veel dingen te doen die van belang zijn,’ vertelt hij enthousiast over zijn functie.

Veel kansen
Volgens Verwoort liggen er in het Noordzeekanaalgebied de komende jaren veel kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie. ‘Nederland loopt voorop met ontwikkelingen rond wind offshore. IJmuiden is een uitstekende uitvalsbasis naar een windmolenpark in zee, maar dan moeten we wel de infrastructuur daarvoor bieden. Ik zie het als mijn taak om te zorgen dat iedereen voor ogen heeft dat die economische kansen en ontwikkelingen er zijn en dat wij daar als Noordzeekanaalgebied een grote rol in kunnen spelen.’

Ambassadeur
Verwoort voelt zich een ambassadeur van het hele Noorzeekanaalgebied. ‘De IJmond is relatief klein, je moet juist samenwerken om een punt te kunnen maken. Ik wil het belang van het hele gebied voor het voetlicht brengen. Dat betekent zorgvuldig afwegingen maken en over je eigen gemeentegrenzen heen kijken. Zo is het belangrijk dat we met elkaar iedere keer weer duidelijk maken wat de economische kracht is die de haven vertegenwoordigt. In IJmuiden, maar ook in Amsterdam.’

Open blik en begrip
‘Als bestuurders in het Noordzeekanaalgebied moeten we met een open blik en begrip naar elkaars positie kijken en elkaar blijven opzoeken. Het Bestuursplatform is bij uitstek het gremium om dat te doen. Ruimtelijke opgaven zijn nu eenmaal complex. Er moeten bijvoorbeeld meer woningen komen, maar we mogen ook het havengebied niet uit het oog verliezen. Want wonen is leuk, maar als de mensen die er wonen er ook kunnen werken is dat nog leuker. Politiek is altijd het afwegen van ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen, juist dat is een uitdaging.’