Energietransitie in het Noordzeekanaalgebied: er gebeurt meer dan je denkt!
In het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is de transitie van fossiel naar duurzaam in volle gang. Talloze initiatieven van de partners in het Bestuursplatform Energietransitie NZKG dragen hieraan bij. Overheden, havens, industrie en energiebedrijven werken samen om deze transitie en de integratie van verschillende energiestromen succesvol te laten verlopen. Het resultaat is een geïntegreerde energiehub die in de periode tot 2030 gestalte krijgt.

Deze visual schetst een beeld van hoe het NZKG er in 2030 uit gaat zien!

Contact
Heb je vragen over de energietranisitie in het NZKG? We beantwoorden ze graag! Neem contact met ons op via info@noordzeekanaalgebied.nl