Loading screen icon
Infographic

Energie

Energietransitie in het NZKG

De energietransitie van de industrie in het Noordzeekanaalgebied is in volle gang. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% zijn teruggedrongen en in 2050 moet de industrie nagenoeg uitstootvrij zijn. Dit is afgesproken in verschillende nationale, Europese en internationale verdragen. De ontwikkeling van dit energiesysteem betekent dat onze omgeving gaat veranderen. Meer windmolens op zee, zonneparken aan land en op daken en de komst van elektrolysers om waterstof mee te maken. De bedrijven en de industrie in het NZKG hebben grote stappen te zetten. Dat is niet altijd makkelijk, zeker in een gebied waar zoveel opgaven en uitdagingen samenkomen als het NZKG.

Programma Energietransitie NZKG

Het programma Energietransitie Noordzeekanaalgebied geeft vorm aan de transitie en verduurzaming van de industrie in de regio. Het initieert samenwerking en draagt er aan bij dat het gebied bij beleidsmakers en investeerders gezien wordt. Het programma geeft inzicht in de voortgang en samenhang van duurzame projecten in het gebied. Ook wordt duidelijk hoe de uitvoering sneller kan. Zo komen vraag en aanbod bij elkaar en kunnen investeringsbeslissingen en besluitvorming over infrastructuur en andere randvoorwaarden goed worden afgestemd. Samenwerking wordt ingezet en waar nodig geïntensiveerd met het oog op versnelling en het realiseren van concrete projecten. De verduurzaming van de industrie en uitvoering van de CES NZKG wordt georganiseerd langs de verschillende energiedragers van de toekomst: waterstof, elektriciteit, warmte/stoom en koolstof opslag/afvang.

Klik op de afbeelding CES NZKG voor een grotere weergave.

Duurzame energiedragers

De Versnellingstafels

Een belangrijk onderdeel van het programma Energietransitie NZKG zijn de Versnellingstafels waarin relevante partijen per modaliteit (elektriciteit, waterstof, warmte en koolstof) samenkomen. De partijen aan deze tafels spelen een actieve rol (bijvoorbeeld als gebruiker, producent of netbeheerder). Op deze manier ontstaat er slagkracht in de ontwikkeling en uitvoering van de energietransitie in het NZKG.

Cluster Energie Strategie NZKG

Alle Nederlandse industrieclusters hebben een Cluster Energie Strategie (CES) opgesteld. Deze strategieën vormen de input zijn voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).

Nieuws & Publicaties