Duurzaam Noordzeekanaalgebied – in gesprek met Rutte Groep

Deze week zouden de Nationale Klimaatweken beginnen. Helaas zijn die vanwege corona zijn uitgesteld naar volgend jaar. Toch willen we deze weken extra aandacht besteden aan duurzaamheid in het Noordzeekanaalgebied, want er gebeurt een hoop in onze regio! Het Noordzeekanaalgebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veel industrie en bedrijvigheid. Verduurzaming is in deze regio dan ook een zeer actueel thema. De komende weken spreken we met enkele bedrijven over hun bijdrage aan een beter klimaat. Deze week: Rutte Groep. Hun inspanningen op het gebied van duurzame bouw maken hen een nationale en internationale koploper.

Rutte werd ongeveer vijftig jaar geleden opgericht als transportbedrijf. Vaak waren dit transporten voor wegenbouwbedrijven en zo werd het bedrijf een aantal jaar later uitgebreid met de verhuur van wegenbouwmachines. Hoewel ‘circulaire economie’ pas sinds enkele jaren een veelgehoorde term is, hield de Rutte Groep zich hier al in de jaren tachtig mee bezig. Het bedrijf ontwikkelde de pakketteermachine, waarmee wegenbouwmaterialen konden worden hergebruikt. ‘In die tijd was dit een hele grote innovatie. Oude, maar nog goed te gebruiken tegels werden als opvulling gestort. Dat was natuurlijk zonde, dus kwamen we met deze oplossing. Dat andere partijen ook enthousiast waren, was wel te zien aan het feit dat de pakketteermachine direct werd gekopieerd, met een aantal kleine aanpassingen om het octrooi te omzeilen’ – aldus directeur Rene Rutte. De stap naar een eigen wegenbouwdivisie (Rutte Wegenbouw) was vanaf hier snel gemaakt.

Jaren later had het bedrijf weer een duurzame doorbraak. Bij Rutte Wegenbouw merkten ze dat goed wegenbouwmateriaal werd afgeschreven terwijl het nog geschikt is voor hoogwaardige toepassingen. Hier kan namelijk materiaal van worden gemaakt dat het zand en grind in nieuw beton kan vervangen. In Nederland is ongeveer 3,7 megaton CO2 uitstoot gelinkt aan de betonketen (bron: Betonakkoord, 2018). Dit is bijna 2% van de totale CO2 uitstoot. De hoofdbestanddelen van beton zijn zand, grind, cement en water. Het zand en grind is verantwoordelijk voor 6-15% van de totale CO2-uitstoot van beton. Het Duboton (de naam van het circulaire beton) van Rutte Groep is dus veel duurzamer door het te maken met secundaire grondstoffen.

De circulaire trend werd voortgezet met de ontwikkeling van de Smart Liberator, waarmee cement kan worden teruggewonnen uit oud betonpuin. Ongeveer de helft van het gewonnen cement kan nogmaals gebruik worden. Onder de naam Freement wordt dit circulaire cement wereldwijd verkocht. Om een beeld te geven van de positieve impact die dit heeft op het milieu: het aandeel van cement in de totale CO2-uitstoot gerelateerd aan beton is 80%!

Rutte Groep liep met deze activiteiten ver voor op de rest van de sector. In 2018 werd namelijk het Betonakkoord getekend, waarin is afgesproken dat nieuw beton voor minimaal 5% uit hergebruikt materiaal moet bestaan. Deze duurzame voortrekkersrol is ook zichtbaar in het feit dat Rutte Groep in 2016 als eerste in Europa de volledig elektrische shovel in gebruik nam. Andere bouwmachines volgden waardoor bouwwerkzaamheden nu energieneutraal uitgevoerd kunnen worden. ‘Op het gebied van duurzaamheid zijn wij echt wel een koploper. Dit wordt bevestigd door het grote aantal buitenlandse bedrijven die onze plant bezoeken. Vooral in het buitenland loopt de sector ver achter. We zien wel dat ze een grote inhaalslag willen maken, vandaar de grote interesse in ons totaalconcept’ zegt Rene Rutte.

Ondertussen heeft Rutte Groep haar roots niet uit het oog verloren. Op het gebied van transport heeft het bedrijf namelijk ook niet stil gezeten. In 2017 wonnen zij een prijsvraag van de Metropoolregio Amsterdam met hun concept voor slimme en schone logistiek. Deze prijsvraag werd uitgezet om een oplossing te vinden voor zwaar, vervuilend transport in de stad. Zodoende begon Rutte Groep met City Barging; volledig elektrisch transport over het water.

Op de vraag welke ambities het bedrijf heeft om nog verder te verduurzamen antwoord Rene Rutte: ‘We willen ons concept op meerdere plekken uitrollen. Verder doen we nu alles met zonne-energie door middel van 19.000 m² aan zonnepanelen. Maar we willen ook off the grid kunnen opereren door energie te bufferen. Dat is de volgende stap.

Ooit begonnen als klein familiebedrijf, is Rutte Groep nu een inspirerend duurzaam voorbeeld in het Noordzeekanaalgebied. Een advies aan andere bedrijven die willen verduurzamen? ‘Je moet stug door blijven zetten en tegen de stroom in blijven zwemmen om je droom na te kunnen streven’. De weg daarnaartoe kent een aantal drempels en uitdagingen. ‘Knelpunten waar wij veel last van hebben, is het feit dat het economische model, en dus ook de banken, nog teveel in oude modellen denken terwijl deze transitiefase heel kapitaalintensief is. Dat geldt ook voor te conservatieve wet- en regelgeving’ aldus Rene Rutte.