Duurzaam Noordzeekanaalgebied – in gesprek met HVC

De afgelopen weken spraken we een aantal bedrijven over hun bijdrage aan een beter klimaat. We sluiten de reeks ‘Duurzaam Noordzeekanaalgebied’ af met een gesprek met HVC. Dit duurzame energiebedrijf vertelt over de aanleg van een warmtenet in de IJmond.

HVC is een grondstoffenverwerker en duurzaam energiebedrijf dat publieke aandeelhouders ondersteunt bij de energietransitie en de verduurzaming van het afvalbeheer. De energie die HVC aan gemeenten en inwoners levert, wordt steeds duurzamer. Naast het opwekken van zon- en windenergie, zet het bedrijf ook groen afval om in groen gas en ontwikkelt het warmtenetten en duurzame warmtebronnen. De warmte die vrij komt bij het verwerken van afvalhout in de bio-energiecentrale en aardwarmte, gebruiken ze om woningen en gebouwen mee te verwarmen. Hoe dit precies werkt? ‘‘Bij de verbranding van restafval, biomassa en slib komt warmte vrij waarmee we water verhitten. Het warme water wordt via ondergrondse, geïsoleerde leidingen, ‘het warmtenet’, naar de woningen gebracht. Daar wordt de warmte gebruikt voor zowel de verwarming als voor warm tapwater. Het afgekoelde water stroomt via een retourleiding terug naar de warmtebron. Daar wordt het water opnieuw verwarmd en herhaalt het proces zich’’ vertelt Marco van Soerland, manager Warmte bij HVC ons.

HVC Alton. Auteur: Rico Franse

Tussen 1985 en 2008 steeg de jaarlijkse hoeveelheid afval van 47 Mton naar 63 Mton. Sindsdien is er een geleidelijk dalende trend te zien. In 2014 daalde de hoeveelheid afval naar 60 Mton (bron: Landelijk Afvalbeheer Plan). Wat is het gevolg van de dalende afvalstroom voor HVC? Marco van Soerland, manager Warmte antwoordt: ‘‘Hoewel de daling geleidelijk is, zijn we ons al aan het voorbereiden op kleinere afvalstromen. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze warmtelevering niet volledig rust op de warmte die wordt opgewekt met afvalverbranding. Heel concreet betekent dit dat we zelf geothermie (aardwarmte) winnen. Inmiddels hebben we al twee geothermie doubletten (e.g. bronnen) in gebruik en verkennen we de verdere mogelijkheden van geothermie in de aandeelhoudende gemeenten.’’ HVC is ook betrokken bij onderzoek naar opslag van warmte. Tevens zijn ze bezig de warmtenetten zo te ontwerpen dat er op termijn meerdere warmtebronnen op ingevoed kunnen worden. Op deze manier richten ze zich ook op andere duurzame bronnen, zoals aquathermie (warmte uit water).

Warmte kan minder afstand afleggen dan bijvoorbeeld gas of elektriciteit, vanwege warmteverlies. Toch is deze afstand vaak groter dan mensen vermoeden. Dit hangt af van de situatie: hoe hoger de volumes en de temperatuur, hoe verder de warmte-installatie en de te verwarmen gebouwen zich van elkaar af kunnen bevinden. Wat warmtenetten betreft is het positief dat de dichtheid in het Noordzeekanaalgebied hoog is; er wonen hier veel mensen en er zijn veel bedrijven.

In de IJmond werkt HVC aan de ontwikkeling van een groot warmtenet. In onze regio zijn er plannen om op korte termijn gebruik te maken van warmte van een bestaand geothermieproject van een glastuinbouwondernemer. Naarmate meer huizen op het warmtenet zijn aangesloten, worden ook andere warmtebronnen aantrekkelijk zoals restwarmte van bedrijven, aquathermie en een tweede geothermieproject. Deze bronnen moeten nog gerealiseerd worden in de IJmond. Positief is dat deze bronnen wel aanwezig zijn.

‘‘De grootste uitdaging zit bij warmtenetten niet in de techniek, maar in de schaalgrootte. Je kunt niet een warmtenet aanleggen in een straat waar maar één persoon aangesloten wil worden. Je moet dit dus collectief doen per wijk of in samenwerking met een woningcorporatie die veel woningen beheert. Daarnaast is het een financiële puzzel van kosten, subsidies en besparingen’’, aldus van Soerland. Door met gemeenten en woningcorporaties samen te werken kan HVC de schaalgrootte bereiken die nodig is voor het aanleggen van een warmtenet. Daarna kunnen huisbezitters zelf beslissen of ze op een later moment alsnog aansluiten. Positief gegeven is dat onderzoeken hebben aangetoond dat op verschillende plekken in de IJmond een warmtenet het goedkoopste alternatief is voor aardgas.

Aanleg van het HVC warmtenet onder het Noordhollandsch Kanaal.

De bestaande warmtenetten van HVC liggen in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Zuid-Scharwoude, Assendelft, Dordrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Westland. In totaal maken ruim 18.000 woningen en bedrijven gebruik van deze warmtenetten. Een woning die is aangesloten op een warmtenet stoot tussen de 50% en 75% minder CO2 uit dan een die gebruik maakt van aardgas. Dat is bij elkaar een flinke besparing!

Heeft u ook een duurzaam project?
We zijn erg benieuwd naar uw verhaal en brengen het graag onder de aandacht in de kanalen van het Noordzeekanaalgebied. U kunt ons bereiken via info@noordzeekanaalgebied.nl