Duurzaam Noordzeekanaalgebied – in gesprek met ChainCraft

In het Noordzeekanaal zitten tal van bedrijven die dagelijks bezig zijn met verduurzaming. Nu de Nationale Klimaatweken als gevolg van de coronacrisis niet doorgaan, brengen we deze bedrijven de komende weken graag onder uw aandacht. Een van die bedrijven is ChainCraft. Zij produceren waardevolle biochemicaliën uit organisch afval.

Veel materialen bestaan uit chemische bouwstenen die zijn gemaakt met eindige grondstoffen. Denk aan fossiele brandstoffen zoals aardolie en gas of palm-/sojaolie. ChainCraft werkt aan een duurzaam alternatief. Van de plantaardige reststromen uit de voedselverwerkende industrie maakt ChainCraft chemische bouwstenen (vetzuren). Deze vetzuren worden gebruikt voor diervoedingsadditief. In plaats van organisch afval te composteren of vergisten, zet ChainCraft ze om in hoge kwaliteit grondstoffen. Dit levert een bijdrage van 65% CO2-reductie op in vergelijking tot productie van dezelfde vetzuren uit palmolie! In Nederland wordt jaarlijks in totaal ruim 27 miljoen ton diervoeding geproduceerd en afgezet (bron: Federatie Nederlandse Diervoederketen). Het CO2-reductie potentieel is dus aanzienlijk.

De techniek die ChainCraft toepast is een toevallige ontdekking van een PhD student aan de Wageningen Universiteit. In 2007 ontdekte ze dat je moleculen uit gefermenteerd organisch afval (vluchtige vetzuren) met behulp van micro-organismen om kunt zetten in een veel groter molecuul. Deze grotere moleculen vormen vervolgens een grondstof voor allerlei materialen. Bijvoorbeeld voor geur- en smaakstoffen, diervoeding, verf en pesticiden. ChainCraft is ontstaan als spin-off van de Wageningen Universiteit en heeft het patent voor deze technologie van hen gekocht.

De ChainCraft Demo Plant fabriek in Amsterdam.

In de jaren na 2007 volgde veel onderzoek en met behulp van subsidies en investeerders kon ChainCraft een onderzoekslab inrichten om de techniek door te ontwikkelen. Directeur Niels van Stralen: ‘Zowel op het gebied van technologie ontwikkeling, applicatie ontwikkeling en verkoop van de vetzuren als wet- en regelgeving hebben wij vele barrières moeten slechten, maar het is gelukt!’. In 2014 opende ChainCraft een proeffabriek in de haven van Amsterdam waarmee zij op grotere schaal experimenteren. ‘De locatiekeuze voor het Noordzeekanaalgebied is gebaseerd op de aanwezigheid van voldoende plantaardige reststromen in de directe omgeving en het goede vestigingsklimaat in de haven van Amsterdam. De proeffabriek is gerealiseerd mede door een subsidie uit het toenmalige DIHA-fonds (Duurzaamheids- en Innovatiefonds Haven Amsterdam)’, aldus van Stralen. Door nog verder op te schalen slaagde ChainCraft erin om de technische en economische haalbaarheid voor commerciële toepassingen te bewijzen. Door dit succes draait er nu een demonstratiefabriek met een nog grotere capaciteit in de haven!

Hoe ziet het proces van organisch afval naar bruikbare biochemicaliën er precies uit? ChainCraft licht toe dat je begint met het mixen van het organische afval en bacteriën. Dit heet hydrolyse. In deze fase breken ze de lange koolstof ketens in de biomassa af tot korte koolstof ketens. Het overblijfsel wordt gebruikt als meststof in de landbouw. Vervolgens mixt ChainCraft ook de korte koolstof ketens met een specifieke bacterie. Dit levert vetzuren op. In de laatste stap zet ChainCraft deze vetzuren om naar een eindproduct.

Op de vraag wat de volgende stap is voor ChainCraft antwoordt van Stralen: ‘Op dit moment hebben we de demonstratiefabriek die efficiënt draait. De volgende stap is een fabriek die ongeveer tien keer zo groot zal zijn. We gaan in 2021 beginnen met het conceptuele ontwerp daarvoor’.

Deel uw duurzame verhaal
Heeft uw bedrijf plannen om te verduurzamen of wilt u vertellen over wat uw bedrijf nu al doet? We zijn erg benieuwd naar uw verhaal en brengen dit graag onder de aandacht in de kanalen van het Noordzeekanaalgebied. U kunt ons bereiken via info@noordzeekanaalgebied.nl.