Het laatste nieuws

13 juli 2020

Noordzeekanaalgebied biedt potentie voor grootschalige waterstofproductie

Noordzeekanaalgebied biedt potentie voor grootschalige waterstofproductie Dit blijkt uit een onderzoek van het ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) naar mogelijke waterstofproductie in de vijf Nederlandse industrieclusters, waaronder het Noordzeekanaalgebied. De resultaten zijn voor alle vijf regio’s positief. Het afgelopen jaar kwamen bedrijven, energie-infrastructuurbeheerders en lokale overheden bijeen tijdens een aantal regionale sessies. Per regio is in kaart gebracht waar […]
28 april 2020

Zita Pels over de nieuwe energiehaven

Zita Pels over de nieuwe energiehaven Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven bij IJmuiden wordt, mits het milieutechnisch inpasbaar is, een energiehaven. De haven moet een uitvalsbasis worden voor de windparken die de komende jaren op de Noordzee worden gebouwd. Afgelopen week hebben het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam […]
20 april 2020

Nieuwe Energiehaven voor duurzame toekomst

Nieuwe Energiehaven voor duurzame toekomst Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven nabij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Vandaag hebben het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam het convenant hiervoor ondertekend. De nieuw te ontwikkelen haven is cruciaal bij de bouw van windparken op de Noordzee. De komende jaren worden steeds […]
31 maart 2020

Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2020

Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2020 Wat is er het afgelopen jaar in het Noordzeekanaalgebied gebeurd? Wat is de invloed op de omgeving en wat merken bewoners en ondernemers hiervan? U leest het in het Uitvoeringsprogramma 2020. Hierin staan de projecten die van invloed zijn op de uitvoering van de Visie 2040. Denk aan energietransitie, circulaire economie en de leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied. […]
18 juni 2019

Werkzaamheden aan de nieuwe sluis: wat is er de afgelopen maanden gebeurd?

Aannemersconsortium Open IJ werkt aan de nieuwe sluis van 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep: de grootste zeesluis ter wereld. Voor 2019 staan er mijlpalen genoemd in het Uitvoeringsprogramma. Wat is er in mei en juni gebeurd? In de maanden mei en juni is OpenIJ volop bezig met het afzinken van de deurkas van het binnenhoofd […]
12 juli 2018

Monitor Ruimte-intensivering Noordzeekanaalgebied 2018

Monitor Ruimte-intensivering Noordzeekanaalgebied 2018 Groei overslag, werkgelegenheid en toegevoegde waarde bedrijventerreinen Noordzeekanaalgebied Intensiveren oftewel het optimaal benutten van beschikbare schaarse ruimte, dat is de ambitie voor het Noordzeekanaalgebied (NZKG) zoals verwoord in de Visie NZKG 2040. Zo blijven de functies economie, wonen, recreatie en groen zoveel mogelijk in hun waarde en is er toch ruimte voor ontwikkeling zodat de internationale concurrentiepositie […]