Het laatste nieuws

10 augustus 2020

Versnellingshuis, het platform waar circulair Nederland vraag en aanbod koppelt

Versnellingshuis, het platform waar circulair Nederland vraag en aanbod koppelt   Het Versnellingshuis is een samenwerking gericht op het helpen van ondernemers bij het realiseren van circulaire ambities. Het is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Het Versnellingshuis helpt wanneer ondernemers vastlopen door gebrek aan kennis, ketenpartners, financiering of […]
13 juli 2020

Noordzeekanaalgebied biedt potentie voor grootschalige waterstofproductie

Noordzeekanaalgebied biedt potentie voor grootschalige waterstofproductie Dit blijkt uit een onderzoek van het ISPT (Institute for Sustainable Process Technology) naar mogelijke waterstofproductie in de vijf Nederlandse industrieclusters, waaronder het Noordzeekanaalgebied. De resultaten zijn voor alle vijf regio’s positief. Het afgelopen jaar kwamen bedrijven, energie-infrastructuurbeheerders en lokale overheden bijeen tijdens een aantal regionale sessies. Per regio is in kaart gebracht waar […]
1 juli 2020

Regioplan NZKG zet koers uit voor energietransitie industrie

Regioplan NZKG zet koers uit voor energietransitie industrie Bijna dertig bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, groot en klein, zetten verduurzaming hoog op de agenda. Deze bedrijven zijn de koplopers in de energietransitie en spelen een sleutelrol om van het Noordzeekanaalgebied de groene stekker voor de regio te maken. De ambities zijn groot en die kunnen alleen gezamenlijk worden gerealiseerd, zo blijkt […]
11 mei 2020

Webinar over het wetsvoorstel CO2-heffing industrie

Webinar over het wetsvoorstel CO2-heffing industrie Op dinsdag 12 mei van 10.30 tot 12.00 uur organiseren de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën samen met de Nederlandse Emissieautoriteit een webinar over het wetsvoorstel CO2-heffing industrie. Tijdens het webinar wordt een toelichting gegeven op het wetsvoorstel en is er gelegenheid voor het stellen van vragen over de (technische) vormgeving […]
11 mei 2020

Noordzeekanaalgebied doet propositie voor aanwijzing NOVI-gebied

Noordzeekanaalgebied doet propositie voor aanwijzing NOVI-gebied Het Projectbureau NZKG heeft, in opdracht van het Bestuursplatform NZKG, een propositie gedaan om in aanmerking te komen als NOVI-gebied in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met dit uitvoeringsinstrument hoopt het Bestuursplatform NZKG de complexe opgaven die in het gebied spelen zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie in relatie tot de havenfunctie, samen […]
29 augustus 2019

Opknapbeurt havengebied IJmuiden

Provincie steekt ton in facelift voor havengebied IJmuiden Bedrijven in het IJmuidense havengebied kunnen financiële ondersteuning krijgen in het opknappen van hun gevels en het directe gebied rond hun bedrijf. De provincie hoopt hiermee dat ondernemers worden gestimuleerd om hun panden en directe omgeving te verfraaien. Ze kunnen in 2020 tussen de 2500 en 15000 euro aanvragen, voorwaarde is dat […]