Het laatste nieuws

19 april 2022

22 april: Informatiesessie contractvormen en aansluitvoorwaarden waterstoftransport

22 april: Informatiesessie contractvormen en aansluitvoorwaarden waterstoftransport Om de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) te realiseren heeft het kabinet de ‘Kabinetsvisie waterstof’ opgesteld. Hierin is de noodzaak voor een nationaal waterstofnetwerk uitgesproken. Daarnaast heeft het kabinet Gasunie in juni 2021 opgeroepen om een deel van het aardgasnetwerk om te bouwen naar waterstofnetwerk. Gasunie werkt voortvarend aan de ontwikkeling […]
31 maart 2022

File op het elektriciteitsnet brengt energietransitie Noordzeekanaalgebied in gevaar

File op het elektriciteitsnet brengt energietransitie Noordzeekanaalgebied in gevaar Netcongestie treft 70% van de geplande CO2 reductie De bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, die samen verantwoordelijk zijn voor bijna 70% van de CO2-reductie, hebben zoveel last van de netcongestie dat het industriecluster Noordzeekanaalgebied waarschijnlijk niet haar 55% CO2-reductiedoel in 2030 gaat halen. Dit schrijft Edward Stigter, voorzitter van het Bestuursplatform Energietransitie […]
14 maart 2022

[Update 24-3] Veel subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie vanaf april

[Update 24-3] Veel subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie vanaf april Er zijn de komende tijd volop subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie. Begin april gaan naar verwachting 4 regelingen open voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. Ze geven financiële steun aan innovaties in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving. Het gaat om subsidies voor verschillende soorten projecten: van haalbaarheidsstudies tot pilot- […]
3 februari 2022

Bestuursplatform Energietransitie geeft akkoord op actualisatie Cluster Energie Strategie

Bestuursplatform Energietransitie geeft akkoord op actualisatie Cluster Energie Strategie Noordzeekanaalgebied moet 1 gigawatt waterstof gaan opwekken De publieke en private partijen die samenwerken in het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied hebben hun akkoord gegeven op de eerste update van de Cluster Energie Strategie (CES). In de update wordt toegelicht hoe in het Noordzeekanaalgebied waterstof een plek krijgt en welke energie infrastructuur daar voor […]
9 december 2021

Elektriciteitstekort in Westpoort

Elektriciteitstekort in Westpoort Westpoort, het meest westelijk gelegen deel van de haven van Amsterdam, kampt met een tekort aan elektriciteit, zo blijkt uit berichtgeving van Liander. Dat betekent dat nieuwe aanvragen voor bedrijven in dat gebied niet kunnen worden gerealiseerd. Dit is niet de enige plek waar in het Noordzeekanaal gebied geen uitbreiding mogelijk is. De stations Zaandam-West, Westhaven en […]
29 november 2021

Elektriciteitsnet en waterstofinfrastructuur Noordzeekanaalgebied tot nationaal belang verklaard

Elektriciteitsnet en waterstofinfrastructuur Noordzeekanaalgebied tot nationaal belang verklaard Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de verzwaring van de elektriciteitsinfrastructuur en de ontwikkeling van een waterstofnetwerk voor Noord-Holland tot projecten van nationaal belang verklaard. Het Noord-Hollandse waterstofnetwerk, dat van cruciaal belang is voor de industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG), moet onderdeel uit gaan maken van een landelijke infrastructuur voor […]