Het laatste nieuws

18 november 2022

Provincie Noord-Holland investeert € 3 miljoen in waterstof

Provincie Noord-Holland investeert € 3 miljoen in waterstof Om klimaatneutraal te worden zet de provincie Noord-Holland sterk in op waterstof als alternatief voor aardgas. Er wordt € 3 miljoen beschikbaar gesteld om de ontwikkeling hiervan te stimuleren. Met het geld wil de provincie bedrijven in de industrie, havens, gemeenten en samenwerkingsverbanden die bezig zijn met de opzet en uitrol van […]
8 november 2022

RUIMTE! RUIMTE! RUIMTE! Waterstofknooppunt Amsterdam

RUIMTE! RUIMTE! RUIMTE! Waterstofknooppunt Amsterdam Welke rol zou waterstof kunnen spelen in de regionale energietransitie en wat zijn de ontwikkelingen van waterstof in het Noordzeegebied? Hierover gingen gingen o.a. Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, en Eduard de Visser, directeur Strategie & Innovatie bij Port of Amsterdam met elkaar in gesprek tijdens de uitzending Ruimte! Ruimte! Ruimte! vanuit Pakhuis […]
9 september 2022

Denk mee over het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Denk mee over het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (HNS) B.V., een 100% dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie, zijn van plan een transportnetwerk voor waterstof te realiseren in het Noordzeekanaalgebied.  Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het hoge druk landelijk waterstofnetwerk van HNS dat vijf industrieclusters in […]
7 juli 2022

Energie, Ruimte en Leefbaarheid dé thema’s voor de toekomst van het Noordzeekanaalgebied

Energie, Ruimte en Leefbaarheid dé thema’s voor de toekomst van het Noordzeekanaalgebied Om de samenhang van de opgaven in het Noordzeekanaalgebied in beeld te brengen, is alle relevante informatie over de activiteiten van de NOVI, de energietransitie en de overige ruimtelijk-economische ontwikkelingen overzichtelijk gebundeld in een nieuwe uitgave ‘Noordzeekanaalgebied in ontwikkeling 2022’ (een overzicht van ruimtelijke, economische en energietransitie projecten […]
19 april 2022

22 april: Informatiesessie contractvormen en aansluitvoorwaarden waterstoftransport

22 april: Informatiesessie contractvormen en aansluitvoorwaarden waterstoftransport Om de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) te realiseren heeft het kabinet de ‘Kabinetsvisie waterstof’ opgesteld. Hierin is de noodzaak voor een nationaal waterstofnetwerk uitgesproken. Daarnaast heeft het kabinet Gasunie in juni 2021 opgeroepen om een deel van het aardgasnetwerk om te bouwen naar waterstofnetwerk. Gasunie werkt voortvarend aan de ontwikkeling […]
31 maart 2022

File op het elektriciteitsnet brengt energietransitie Noordzeekanaalgebied in gevaar

File op het elektriciteitsnet brengt energietransitie Noordzeekanaalgebied in gevaar Netcongestie treft 70% van de geplande CO2 reductie De bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, die samen verantwoordelijk zijn voor bijna 70% van de CO2-reductie, hebben zoveel last van de netcongestie dat het industriecluster Noordzeekanaalgebied waarschijnlijk niet haar 55% CO2-reductiedoel in 2030 gaat halen. Dit schrijft Edward Stigter, voorzitter van het Bestuursplatform Energietransitie […]