Het laatste nieuws

24 juni 2020

Uitnodiging webinar Regioplan NZKG 1 juli 12:00 – 13:00

Uitnodiging webinar Regioplan NZKG 1 juli 12:00 – 13:00 Bedrijven staan voor een grote uitdaging om fossielvrij te worden. Hoe doe je dat en wat heb je hiervoor nodig? Om dit in kaart te brengen hebben diverse bedrijven samen met de overheden in het Noordzeekanaalgebied de afgelopen periode hard gewerkt aan het Regioplan NZKG. Door deze samenwerking is er nu […]
19 mei 2020

Bestuursplatform versterkt haar slagkracht op het gebied van energietransitie

Bestuursplatform versterkt haar slagkracht op het gebied van energietransitie Het Bestuursplatform NZKG versterkt de samenwerking met betrekking tot de uitvoering van de energietransitie. Zij heeft de netwerkbeheerders van de energie-infrastructuur en de industrie gevraagd om door middel van samenwerking te kunnen versnellen. Deze samenwerking heet het Bestuursplatform Energietransitie (BPF ET) NZKG. Het ‘reguliere’ BPF NZKG blijft naast het BPF ET […]
19 mei 2020

Samenwerkingsproject Athos inventariseert marktinteresse CO2 opslag

Samenwerkingsproject Athos inventariseert marktinteresse CO2 opslag Athos is het CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage) project van Tata Steel, Gasunie, Energie Beheer Nederland (EBN) en Port of Amsterdam. Zolang er CO2 wordt uitgestoten, willen deze organisaties zoveel mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van methoden die vóórkomen dat CO2 in de atmosfeer terecht komt. Door CO2 af te vangen, op […]
19 mei 2020

Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie overhandigt adviesrapport aan minister Wiebes

Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie overhandigt adviesrapport aan minister Wiebes In oktober 2019 werd de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) aangesteld door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, met als doel knelpunten in kaart te brengen op het gebied van energie-infrastructuur. De energie-infrastructuur moet ervoor zorgen dat de industrie in Nederland de afspraken uit het klimaatakkoord na kan komen. Energie-infrastructuur […]
11 mei 2020

Webinar over het wetsvoorstel CO2-heffing industrie

Webinar over het wetsvoorstel CO2-heffing industrie Op dinsdag 12 mei van 10.30 tot 12.00 uur organiseren de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën samen met de Nederlandse Emissieautoriteit een webinar over het wetsvoorstel CO2-heffing industrie. Tijdens het webinar wordt een toelichting gegeven op het wetsvoorstel en is er gelegenheid voor het stellen van vragen over de (technische) vormgeving […]
11 mei 2020

Noordzeekanaalgebied doet propositie voor aanwijzing NOVI-gebied

Noordzeekanaalgebied doet propositie voor aanwijzing NOVI-gebied Het Projectbureau NZKG heeft, in opdracht van het Bestuursplatform NZKG, een propositie gedaan om in aanmerking te komen als NOVI-gebied in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met dit uitvoeringsinstrument hoopt het Bestuursplatform NZKG de complexe opgaven die in het gebied spelen zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie in relatie tot de havenfunctie, samen […]