Webinar over het wetsvoorstel CO2-heffing industrie

Op dinsdag 12 mei van 10.30 tot 12.00 uur organiseren de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën samen met de Nederlandse

Emissieautoriteit een webinar over het wetsvoorstel CO2-heffing industrie.

Tijdens het webinar wordt een toelichting gegeven op het wetsvoorstel en is er gelegenheid voor het stellen van vragen over de (technische) vormgeving van de heffing. Via deze link kunt u zich aanmelden:

https://www.onlineseminar.nl/wetsvoorstelco2heffing/webinar/a0043484-8cbc-44d4-8e69-e8f2189059e1/webinar-wetsvoorstel-co2-heffing-industrie/#watch-player

De consultatie van dit wetsvoorstel is op 24 april jl. gestart en loopt tot en met 29 mei a.s. Hier meer informatie hierover is te vinden op: www.internetconsultatie.nl/co2heffingindustrie.

U kunt het webinar ook op een later moment terugkijken.